199. Poselství Ježíše z 21. září 2011 v 23:30.


VYKLÁDÁNÍ BUDOUCNOSTI NENÍ ODE MNE


Má dcero,

tato cesta se ti nyní stane obtížnější. Jsi připravena více, než si kdy pomyslíš. Neboj se, protože tvoje mise pomůže zachránit hodně lidí. Tvá úloha byla předpověděna a je řízena z nebe. Ty jsi nástroj. Já jsem tvůj Pán.

Budeš mít úspěch v tomto nejsvětějším úkolu, neboť nemůže ztroskotat a neztroskotá. Chvílemi se můžeš cítit velmi skleslá, osamělá a bez odvahy. Přijmi to. Tvoje utrpení vede vzácné duše ke Mně v okamžiku jejich smrti. Tyto duše se teď modlí za tebe. Raduj se, neboť kdybys viděla lásku, kterou pro tebe vyzařují, plakala bys radostí.

Moji svatí v nebi tě vedou a ochraňují od Zlého a tím jsou ti zajištěny mnohé chvíle oddechu, které tě překvapují a těší. Nikdy neváhej ve svém úkolu. Je to jedna z největších misí mé práce na zemi. Buď silná, odvážná a sebejistá, ale za každou cenu zůstaň pokorná. Jeviště je připraveno. Události, o kterých jsem mluvil, se teď rozvinou. Až se to stane, tak se ti také navrátí důvěra, protože budeš mít všechny důkazy, které potřebuješ. Ano, Satan se při několika příležitostech vmísil do tohoto díla. Dovolil jsem to, protože to zajistí, že vždy zůstaneš pokorná.

Nezveřejňuj datum událostí. Netaž se, co přinese budoucnost lidem, kteří k tobě vznášejí dotazy. Vykládání budoucnosti nepochází ode Mne. Jediná budoucnost, kterou odhaluji, je spojená s duchovním prospěchem mých dětí. Buď vděčná, že ti byl dán tento velmi mimořádný dar. I když sis to nikdy vědomě nepřála, byla jsi formována k této práci už od tvého prvního nadechnutí a naplníš mé nejsvětější Slovo až do posledního výdechu.

Jdi vpřed v mém jménu a pomoz Mi zachránit duše celého lidstva s láskou a radostí v srdci.

Miluji tě, má drahá dcero. Raduji se z tvé vřelé lásky ke Mně a k mé milované Matce.


Tvůj Ježíš


zpět