196. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2011 v 18:50.


KLASICKÁ CHYBA, KTEROU DĚLÁTE, KDYŽ SE SNAŽÍTE PŘIJÍT BLÍŽE KE MNĚ


Přicházím ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha Nejvyššího. Já jsem On.

Má vroucně milovaná dcero, proč lidé stále hledají odpovědi na otázku své existence pomocí vědy? Hledají a hledají, ale odpovědi, se kterými přicházejí, jsou nepravdivé a tak vzdálené skutečné existenci duchovní sféry království mého Otce, že se musíte za tyto duše modlit.

Děti, Já vím, že přijmout pravdu o mé existenci a o existenci mého milovaného Otce je velmi těžké. Neboť pokaždé, kdy vaše oči zahlédnou Pravdu, Satan otočí vaši hlavu jiným směrem. Většinou použije logiku, aby přesvědčil mé děti, že království mého Otce je jenom výplodem lidské fantazie. Potom použije pohodlí materiálního světa, aby vás přesvědčil, že právě tomu musíte dát přednost.

Pak jsou zde duše, které Pravdu skutečně chápou. Dělají klasickou chybu, když se snaží ke Mně přiblížit. Je pro ně snadné, když už jsou materiálně zabezpečené, aby zajistily, že se pak budou moci na své duchovní cestě pohybovat vpřed. Ale tak to nefunguje. Musíte všemi prostředky chránit vaše rodiny a vaše domovy. Musíte živit ty, kteří jsou na vás závislí. Potom Mě musíte postavit na přední místo, před všechny světské věci. To bude váš cestovní pas do nebe. Bez Boha je člověk ničím. Žádný materiální přepych nenahradí – a ani by nemohl nahradit – Boží lásku. Ani nemůže být postaven na stejné místo, nebo mu být přisouzena stejná hodnota, chcete-li Mě skutečně vroucně přijmout do svého srdce.

Důvěřujte Mi a to ostatní se už dostaví samo. Jestliže se pokoušíte udělat všechno na vlastní pěst, a lpíte na svém bohatství, abyste měli z obou světů to nejlepší, pak budete zklamáni.

Mějte na paměti, že moje láska k vám bude živit vaše duše. Materiální bohatství bude živit přání vašich těl, ale ta se časem rozpadnou a vám nezůstane nic.

Děti, prosím – ať je to jakkoliv těžké – nechejte Mě vás vést po cestě Pravdy k věčnému štěstí. Proste Mě jenom o moji pomoc a Já vám odpovím.


Váš milující učitel a Spasitel
Ježíš Kristus


zpět