194. Poselství Ježíše ze dne 15. září v 23:50.


S PRAVDOU JE OBVYKLE ZACHÁZENO S MIMOŘÁDNOU OPATRNOSTÍ A S ÚPLNÝM ODMÍTÁNÍM


Má vroucně milovaná dcero,

nyní se stáváš svědkem více podrobností o bolesti, jakou jsem trpěl během mého ukřižování. Opuštěnost. Zavržení. Izolace. Odmítnutí vlnou posměšků vyšlých z rukou držitelů moci a zvláště od mých oddaných následovníků. Dokonce moji vlastní apoštolové Mě odmítli v hodině nouze. Takže nesmíš být překvapená, že se ti to také stává.

Dnes večer ti také byla ukázána vize Mne samotného, stojícího před mými katy, jimž jsem musel naslouchat, jak jejich hanebné lži odsoudily Mě a pravdu mého učení. Takže také s tebou a s mými následovníky bude takto zacházeno rukama těch, kteří nemohou přijmout Pravdu, nebo ji shledávají odpornou.

S Pravdou, má dcero, je obvykle zacházeno s extrémní opatrností, s úplným odmítnutím a někdy je považována za rouhání. Neměj nikdy strach, protože slova, která ti dávám, nejsou nic než Pravda. Nesmíš se nikdy obávat zveřejnit to, co ti dávám. Proč bych ti dával nepravdy? Proč bych se měl snažit podrýt tato poselství tím, že bych dovolil, aby do nich někdy pronikla nepravda? To by bylo v rozporu s vůlí mého Otce. Dokonce i Satanovi nebude dovoleno mít na tato poselství vliv, bez ohledu na to, jak velice se o to snaží.

Až se tato poselství stanou závažnější, stanou se předmětem debat a posměchu. Přesto k nim budou mnozí přitahováni, protože nemohou zabránit tomu, aby je uchopil Duch Svatý, jenž uvádí v pohyb jejich duše.

Mé děti Mi časem budou děkovat, že jsem jim pomohl prodrat se zmatkem trnitého houští, které by jim zabránilo dosáhnout brány ráje, protože nyní, bez mého vedení, by byli ztraceni. Nenašli by sílu k tomu, aby bezpečně prošli branami Nového ráje, do nové éry míru na zemi, která očekává všechny, kteří se řídí Mnou a mým učením.


Váš milovaný Spasitel a učitel
Ježíš Kristus


zpět