193. Poselství Ježíše ze dne 14. září v 00:10.


PROSTE O DAR UTRPENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

tvé utrpení se zmírnilo a Já ti chci poděkovat za tento dar. Zase se vrátí, ale už je budeš schopna přijmout s mnohem větší radostí v srdci. Potřebuji tvé utrpení, protože zachraňuje duše hříšníků, kteří by jinak skončili v pekle. Jednoho dne nahlédneš do jejich duší a budeš zaplavená láskou a radostí, až je uvidíš sedět vedle Mě u trůnu mého Otce.

Hříšníci, jakmile se budou kát, budou přijati jako první. Budou vždy stát v první řadě, k velkému překvapení mých následovníků. Tyto duše Mně byly přineseny modlitbami a utrpením mých následovníků a mých vyvolených duší. Moji následovníci to pochopí, protože ve svém spojení se Mnou se budou radovat ze záchrany takových duší.

Má dcero, nyní potřebuji, aby mnohem více duší bylo zachráněno. Prosím, modli se, abys ty a jiné vyvolené duše se naučily, jak utrpení může zvýšit počty těch, kteří vstoupí do království mého Otce. Vybízím je, aby prosili o milosti nutné k tomu, aby jim byl dán dar utrpení. Nezapomeňte, že když udělím dar utrpení, že je to speciální milost a taková, která přinese mnoho dalších duší do lůna mého srdce.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět