190. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2011 v 19:15.


NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÉ JE VAŠE NÁBOŽENSTVÍ, BŮH JE JEN JEDEN


Má vroucně milovaná dcero,

když mé děti cítí beznaději, úzkost nebo samotu, řekni jim, že se musí obrátit ke Mně. Nikdy před tím tolik mých dětí na celém světě nepociťovalo ve svých životech takovou prázdnotu. Bez vedení se stávají stále více zmatení, v důsledku potravy odpadu, kterou se živí. Každodenní zprávy v médiích je krmí příběhy, které ukazují přítomnost zla ve světě, s tak mnoha zeměmi ve zmatku a neklidu. Pak je zde nedostatek duchovní potravy, a místo ní dieta lží, v níž dostávají zprávy o zázracích, vzešlých ze světské ctižádosti. Všechny z nich – pokud by je je chtěly dosáhnout – by je zklamaly. Pokud by se zaměřily na takové cíle, staly by se dychtivé dosáhnout těchto výšek, a znovu by byly zklamány.

Nezapomeňte, mé děti, že Já jsem vaše potrava. Jenom skrze Mne můžete najít opravdový pokoj, spokojenost a čistou lásku v srdci. Není možné, abyste získaly tento druh pokoje někde jinde.

Obraťte se nyní ke Mně, vy všichni, kdo trpíte zármutkem v srdci. Nechejte Mě vás podržet a utěšit vás. Protože vy, mé děti, jste moje ztracené, ale vzácné duše. Mnohé z vás se zatoulaly a nemohou najít cestu zpátky k mému stádu. Některé z vás si zvolily jiné stádo – stádo, které není moje.

Naslouchejte mému volání, neboť když uslyšíte můj hlas v duši, poznáte Pravdu. Já jsem vaší cestou k mému Věčnému Otci. Nezapomeňte, že mnozí z vás, kteří dávají různá jména Bohu, Všemohoucímu Otci, mohou vyznávat stále téhož Boha – Bůh je jen jeden. Čas, ve kterém jeho sláva bude odhalena světu, je již blízko. Nezáleží na tom, jak vy si Boha vykládáte, Bůh Otec je Láska. Jeho milosrdenství je všeobjímající. Pojďte, obraťte se k Němu, ať už jste na světě kdekoliv. Čeká na vaše zavolání.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět