187. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2011 v 20:30.


V TÉ MÍŘE, V JAKÉ BUDE SÍLIT VÍRA MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, SE BUDOU ZVYŠOVAT I ÚTOKY NA NĚ


Má vroucně milovaná dcero,

jak jen pro Mne trpíš a jak silnou ses tím stala.

Má ochrana je všude kolem tebe. Neboj se. Tak jako tato práce v obracení duší bude pokračovat, tak také budou pokračovat útoky Satana. Přijmi to a nedovol, aby tě to obtěžovalo. Povznes se nad tyto výzvy a udržuj svůj pohled stále na Mně. Pokud to učiníš, tak na ničem jiném nebude záležet.

Totéž utrpení bude pociťováno všemi mými následovníky, protože Duch Svatý bude stále a mocně přitahovat duše všech mých dětí, ať už jsou kdekoliv. Jak poroste jejich důvěra ve Mne, tak také útoky na ně jinými lidmi budou narůstat. Moji následovníci si všimnou, že budou muset čelit sporům, mít co do činění s neobvyklými, urážlivými poznámkami a reakcemi nevěřících a bude pro ně těžké se s tím vyrovnat. Prosím, řekni jim, že to mají očekávat teď, jak se čas Varování blíží.

Satan a jeho démoni, kteří jsou lidskému oku neviditelní, se snaží zničit lásku v duších mých dětí. Zasévá nedůvěru jedněch k druhým. Způsobuje spory a vnáší pochybnosti. Je plný nenávisti k lidstvu. Vyvolá válku mezi zeměmi, spolukrajany a třenice v rodinách. To jsou jeho oblíbené taktiky a vždy jsou znamením jeho vychytralého díla.

Rozpoznejte, čím to ve skutečnosti je – Satan při práci. Bojujte s ním, děti, tím, že budete silní. Proste moji milovanou Matku, aby vás ochraňovala, neboť ona je jeho největším protivníkem. Satanova moc se ztrácí, když k ní voláte, aby vám pomohla.

Tyto časy jsou výzvou pro všechny mé následovníky na celém světě. Satan se pokusí vás, mé děti, ode Mne odvrátit a využije k tomu vaše přátele, rodinu, kolegy, kteří se všemi myslitelnými způsoby, pod jeho vlivem, vás pokusí přesvědčit, abyste se ke Mně obrátili zády.

Zastavte ho, jak už jsem vám řekl. Modlitba a oddanost Neposkvrněnému Srdci mé Blahoslavené Matky bude vaší zbrojí.

Buďte nyní silní. Miluji vás.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět