185. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2011 v 21:00.


DRŽTE VIGILII BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – VAROVÁNÍ JE JIŽ BLÍZKO


(Poznámka: Tento večer byla přijata dvě poselství Ježíše Krista. V prvním poselství, v soukromém sdělení, byly vizionářce oznámeny detaily časové periody, kdy se Varování uskuteční. Jejich zveřejnění je na uvážení vizionářky, která se rozhodla je k tomuto datu nepublikovat. Místo toho byly dány knězi, aby je bezpečně uschoval. Toto poselství bude zveřejněno potom, co se Varování uskuteční. Druhé poselství je poselství světu, jež následuje).

Má milovaná dcero,

čas už je velmi blízko. Modlitby pomohly mému milovanému vikáři, papeži Benediktu, vydržet vnitřní boj, kdy čelil silám zla. Jeho čas ve Vatikánu byl prodloužen.

Vybízím všechny mé následovníky, aby se účastnili modlitebních shromáždění a vigilií Božího milosrdenství za všechny mé děti, které se vzdálily Mně a mému Věčnému Otci. Tyto děti nutně potřebují vaše modlitby. Nyní je zapotřebí mnoha modliteb, aby byly zachráněny. Nechejte sloužit mše za ty, kteří pro stav svých duší během Varování nemusí tělesně přežít. Ti potřebují vaše modlitby. Sjednoťte se. Držte se za ruce společně se Mnou.


Váš milovaný
Ježíš Kristus


zpět