184. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2011 v 22:00.


MILOVAT SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SAMA SEBE JE MNOHEM TĚŽŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE


Má dcero,

nyní je čas naslouchat mým pokynům a upozornit mé děti na přicházející dobu z hlediska přípravy všech mých následovníků na jejich potřebu setrvávat v každodenní modlitbě. Musí také přijímat mé Tělo ve formě nejsvětější eucharistie a modlit se za záchranu duší.

Mé děti věnují více pozornosti mým poselstvím, než že by se shromáždily a modlily se za všechny mé děti každý den před Varováním.

Podívejte se na své bratry a sestry mýma očima, které je vidí jako zázračná stvoření poskytnutá mým Věčným Otcem jako dar lidstvu. Každá jednotlivá duše je milována stejně. V pohledu mého Otce na ně nenajdete žádný rozdíl.

Jestli vy, moji následovníci, Mě milujete, budete milovat i mého Otce. Následovně, pokud je vaše láska k mému Otci pravá, budete milovat i své bratry a sestry. Musíte zvláště projevit lásku těm, kteří vás mohou svým chováním urážet. Někteří vás budou napadat, vysmívat se vám a škodit vaší pověsti, což může ublížit vám a vaší rodině. Můžete je znát osobně, nebo mohou vám škodit svými činy, které mohou zle ovlivnit vaši schopnost oblékat a živit vaše rodiny. Nezáleží na tom, nakolik vám tito lidé škodí. Prosím vás v mém jménu, abyste přijali mé vedení. Modlete se za ně a zvláště za ty, kteří vám ubližují. Neboť když se za ně modlíte, rozpouštíte nenávist chrlenou Satanem. Nenávist, z níž by mohly vytrysknout myšlenky na pomstu.

To je jedno nejtěžší ze všech mých učení. Milujte svého bližního, jako sebe. Je to mnohem důležitější, než si myslíte. Pokud budete schopní dosáhnout tohoto činu velkodušnosti, pomůžete Mi naplnit můj plán k záchraně mnoha duší.


Váš milovaný učitel a přítel
Ježíš Kristus


zpět