183. Poselství Panny Marie ze dne 4. září 2011 v 21:50.


POSELSTVÍ PANNY MARIE – OPUŠTĚNOST SMÍRČÍ DUŠE


(Toto poselství dostala vizionářka potom, co se modlila svatý růženec a potom, co se jí zjevila Blahoslavená Matka na dobu asi 20 minut v soukromé modlitebně).

Přicházím ve jménu mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Jsem svatá Matka Boží.

Mé dítě, trpíš pro mého Syna a minulý týden nebyl pro tebe lehký, když jsi bojovala se silami zla, abys zůstala věrná mému drahému Synu. Přicházím dnes večer k tobě, abych se ti pokusila vysvětlit, co se stalo. Jako smírčí duše budeš zakoušet období pocitu opuštěnosti, kdy myšlenky na mého Syna budou vypuzeny z tvé mysli. Potom, když se budeš pokoušet zasvětit čas modlitbě, zjistíš, že se nedokážeš modlit. Posléze budeš zmatená a pak ti osamělost z nepřítomnosti mého Syna způsobí muka. Netrap se kvůli tomu, i když je to těžké. Je to forma utrpení, které musíš zakoušet jako smírčí duše.

Prosím, modli se za odvahu a milosti, abys mohla přijmout tuto novou formu utrpení, která tě bude mást. Jdi každý den na mši a přijímej nejsvětější eucharistii, bez ohledu na to, co k tobě bude přicházet. Budeš ponoukána Zlým, aby ses obrátila zády k této práci. Brzy opět dovolíš, zase znovu, aby tvou duši přepadly pochybnosti. Popros všechny, aby se teď za tebe modlili. Neboť tvůj dar mému Synu stále zachraňuje duše všude. Nikdy na to nezapomeň, jakkoliv těžké bude tvoje utrpení.

Mé dítě, já budu s tebou mluvit vždy, když se budeš cítit bezradně, protože já jsem tvá milující Matka. Budu vždy zde, abych tě ochraňovala a přiváděla k mému Synu, aby ses držela jeho přání. Jdi v lásce a pokoji.


Tvoje milující Matka
Královna pokoje


zpět