182. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2011 v 23:50.


JAK JE TĚŽKÉ VYSTOUPAT SCHODIŠTĚ DO RÁJE


Má vroucně milovaná dcero,

nedělej si žádné iluze, posledních několik dnů mistr klamu odvrátil tvou mysl ode Mne. Přikládala jsi to faktu, že jsi byla zaměstnaná, ale to není tak docela pravda. Je velmi vychytralý a tak přerušoval každou jednotlivou minutu tvého dne. Během toho času sis byla vědomá, že jsi Mi nezasvětila ani chvilku, že je tomu tak? Cítila ses roztržitá a ztracená a pak sis uvědomila, že jsi beze Mne ve svém nitru prázdná. Po celou dobu jsem byl těsně u tebe, ale dovolil jsem, abys pocítila, že jsem tě opustil. Neboť nyní jsi zakusila zoufalství, jaké pociťují duše, které jsem kvůli hříchu odmítnul. Všechno z toho je důležité pro tvůj duchovní růst. I když se může zdát zbytečné, že jsem to dovolil, je to přece jen část tvého výcviku na cestě ke svatosti, kterou si přeji a kterou od tebe vyžaduji. Ty, má drahá dcero, budeš stále pociťovat jistou formu opuštěnosti Mnou, i když jen čas od času, tak jako mnohé jiné duše, které jsou na stejné cestě.

Schody, které vedou k duchovní dokonalosti, jsou velmi dlouhé. Duše sestoupí jeden, dva i více schodů zpět pro jeden, jenž vystoupí směrem ke Mně. Prosím tě, má dcero, abys řekla všem mým následovníkům, aby se pečlivě připravili na výstup po tomto schodišti, který je naprosto podstatný před tím, než dosáhnete poslední schod. V mém poselství z 24. listopadu 2010, kdy jsem ti poprvé pověděl o těchto schodech, jsem ti vysvětlil, jak někteří lidí stoupají po stupních až příliš rychle. Ale ty víš, že by to byla chyba. Buď si vědomá toho, že jsem to Já, kdo tě celý ten čas po těch schodech vede.

Děti moje, dříve než dosáhnete poslední schody před dveřmi do ráje, musíte nyní vystoupat každý jednotlivý schod na tomto duchovním schodišti. Buďte trpěliví. Nebuďte rozmrzelí, když spadnete. Prostě vstaňte a začněte znovu stoupat nahoru.

Děti, držím vás za ruku a povedu vás až nahoru, když Mi to dovolíte.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět