174. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2011 v 16:38.


PROROCTVÍ PŘEDPOVĚDĚNÁ TÍMTO PROROKEM SE NYNÍ NAPLŇUJÍ


Má vroucně milovaná dcero,

každý národ na světě se bude snažit číst moje poselství, která jsem ti odevzdal. Neboť až zažijí Varování, pak budou hledat mé vedení, abych jim dal sílu.

Jsi unavená, má dcero, teď, kdy utrpení vzrůstá, ale za pár dnů ti bude dán oddech. To vše je po tobě požadováno, protože Já potřebuji utrpení, které Mi pomáhá vykoupit lidi ve strašném hříchu. Snaž se vidět užitek, který to přináší, a jednoho dne se budeš se Mnou radovat, až budeš svědkem plodů, které tato práce přinesla.

Jděte vpřed, mé děti, v síle, neboť až se proroctví, předpověděná tímto prorokem nyní naplní, pak také vy uvěříte v pravost této internetové stránky.

Modlete se teď, mé děti, abyste vy, moje armáda, vzrůstala počtem a sjednoťte se jako jeden muž k boji v duchovní bitvě, která je před vámi.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět