173. Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2011 v 23:45.


ŽÁDNÝ HŘÍCH NENÍ TAK TĚŽKÝ, ABY NEMOHL BÝT ODPUŠTĚN


Má dcero,

nyní začínáš chápat pravdu utrpení. Když prosím vyvolené duše, aby trpěly, prožívají takové utrpení, jaké jsem prožíval v čase mého umučení, kdy jsem byl ukřižován. Stejně tak, jako moje smrt zachránila lidi před hříchem, může i tvoje utrpení zachránit lidi od věčného zatracení. Tím, že ochotně nabídneš svoje utrpení, přinášíš oběť, jejímž prostřednictvím Bůh prokáže milosrdenství lidským duším.

Kdybych se s prosbou obrátil na více duší, aby tak jednaly, asi by dostaly strach a odmítly by to. A přece, hodně duší trpí, aniž by si byly vědomy, že také patří mezi vybrané duše. Mnohé z mých dětí se mohou ptát, proč některé duše trpí a jiné ne? Má odpověď zní, že Já si vybírám na základě vlastností srdce ty, kteří v tomto životě ukazují pokoru a kteří dávají přednost potřebám jiných, před svými vlastními. Duše s něžným srdcem převezme roli utrpení za Mne. To je můj dar. Nemusí to vypadat jako dar, ale když jste jej dostali, zachraňujete každý den tisíce duší pro Mne.

Teď chci poprosit mé následovníky, aby každý den přinášeli oběť blízkou utrpení a tím Mi pomohli zachránit duše, které zemřou během Varování a v okamžiku smrti se budou nacházet ve smrtelném hříchu. Prosím, požádejte Mě o tento dar. Také chci poprosit ty, kdo jsou pokorní v srdci, aby přinášeli jednu osobní oběť k mé slávě. Vy, kdo máte pocit, že tak jednat nedokážete – požehnám vás pak svými výjimečnými milostmi, protože vím, že vaše nynější láska ke Mně a vaše modlitby už teď zachraňují duše vašich bratrů a sester.

Moje děti, vězte toto: Díky těmto poselstvím každým dnem roste armáda mých následovníků. Ta se už brzy rozroste do počtu miliónů. Povolávám jen ty, kteří mají dostatek odvahy pozdvihnout mou korouhev. Odvaha má původ v lásce. Interpretace statečnosti se bude lišit od člověka k člověku. Já vás jen prostě prosím, abyste světu řekli o mé lásce. Připomínejte jim pravdu, která je obsažená v Písmu svatém. Řekněte jim, že se vrátím, abych už brzy nabídl velký dar mého milosrdenství. Protože kdybych měl přijít příliš brzy do vašeho světa, abych soudil, tak by nebe zůstalo opuštěné – tak velice je dnes hřích rozšířený.

Rozšiřujte mé dobré zprávy. Připomínejte jim, že když pociťují lásku, pravou čistou lásku k někomu – byť by to bylo v čase letmého pohledu, nebo kvůli dobrému skutku, jehož jste byli svědkem – že potom jsem přítomen Já.

Řekni jim, že bez lásky seschnou a nebude z nich nic.

Řekni jim, že když je pozoruji, pak je ve svých očích vidím v nahotě bez světského majetku. Vidím jen jejich dobrotu a špatnost v duši.

Řekni těm ubohým ustrašeným duším, které se stydí za svůj způsob života, že jsem odpouštějící, nadevše milosrdný a že je přivítám v mé otevřené a milující náruči. Všechno, co musí udělat, je, jít ke Mně a poprosit Mě, abych jim pomohl. Nikdy se neodvrátím od proseb hříšníků a nezáleží na tom, jak temný je jejich hřích. Odpustím všem, kteří budou upřímně litovat každého hříchu, kterého se v minulosti dopustili.

Jejich srdcím se uleví a má láska vrátí světlo do jejich životů. Vrátím se ve slávě, děti, ale ne proto, abych vás vyděsil, ale abych vám přinesl mé dary – ty stejné dary, které vám byly odepřeny kvůli práci Satana.

Pojďte. Skloňte hlavy. Odložte stud stranou a poproste Mě, abych vám teď odpustil. Nic Mě nevyděsí, děti. Žádný hřích není tak těžký, abych jej nemohl odpustit, ukážete-li skutečnou lítost. Neotálejte. Hledejte vykoupení teď, dokud ještě není pozdě.


Váš milující Ježíš Kristus
Vykupitel lidstva


zpět