171. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2011 v 23:00.


PENÍZE – KDYŽ JE JICH HODNĚ – KAZÍ DUŠI


Má vroucně milovaná dcero,

přicházím dnes večer k tobě na návštěvu, kdy svět začíná vybuchovat v pokračujícím násilí, jak se národ za národem navzájem bombardují v usilování o moc a slávu. Modlete se za všechny duše, které v tomto násilí zahynou, aby mohly najít přízeň v království mého Otce.

Má dcero, svět nyní podstoupí předpověděné změny, které jej očistí, aby se člověk mohl stát hoden mých slibů. I nadále bude dopuštěno, aby chamtiví lidé brali materiální statky těm, za jejichž náhlou smrt budou zodpovědní. Jak se tyto zkoušky zesilují, tyto děti se osvobodí z pout, které je svazovaly s prázdnými sliby Satana – neboť on je ten, kdo svádí bohaté tím, že jim slibuje dokonce ještě víc – a kdo bude nyní pokračovat v předvádění necudnosti okázalé vulgarity, aby ji viděl celý svět. On způsobuje, že mé děti, nejen, že budou závidět bohatým a slavným, ale budou dokonce dělat vše pro to, aby je napodobovaly. Tím, že vtáhne moje děti do tohoto hnízda – kde se výhody značného bohatství se jeví jako důležitý, následováníhodný cíl, hodný námahy – se mu je podaří odvést od Pravdy.

Děti, až budete svlečené a nahé, tak vám dám nové ošacení, ale tentokrát to bude plášť zbroje, který je navržen tak, aby vás ochránil od zkaženosti zlých lidí. Takto už vyzbrojené, budete připraveny znovu jít do světa, ale už s odlišným pohledem na život. Život, kde láska k bližnímu bude znamenat váš hlavní cíl. Když jeden druhému projevíte lásku, dokážete tím i skutečnou lásku ke Mně.

Tato fasáda blahobytu a bohatství, k níž má přístup velmi málo mých dětí na světě, je jen zdáním – přední stěnou, za kterou není žádná podstata. Budete pobízeni hledat podobné bohatství, až vás podvodník přesvědčí, že musíte usilovat o velké jmění a proslulost. Pravda je však taková, že zatímco budete zaměstnáni honbou za vidinami vašich bezcenných a prázdných přání, nebudete dbát na vaše povinnosti vůči Mně.

Děti, nikdy nedovolte, aby vás svedlo okázalé předvádění bohatství a věhlasu, neboť vězte, že peníze – když je jich moc – kazí duši. Ti, kteří mají tolik peněz, že je sotva dokážou během svého života utratit, je musí věnovat těm nešťastným lidem, kteří mají nouzi. Udělejte to tak a můžete si zachránit svou duši. Když jste nenasytní a chcete ještě víc, i když máte tolik, že byste mohli nasytit a odít celý národ, potom budete trpět hladem. Pokrmem života je vaše pokorné přijetí, že vzájemná láska je tím, co jsem vás učil. Milovat svého bližního znamená postarat se o ty, kteří nemají nic.

Probuďte se a akceptujte Pravdu dříve, než bude pro vás pozdě. Pro ty s nesmírným materiálním bohatstvím bude těžší najít přízeň u mého Otce, ledaže by se o ně rozdělili s ostatními. Nezapomeňte na to. Vy, kteří máte málo a závidíte těm, kteří se zdají, že mají veškerý materiální blahobyt, jaký si i vy přejete mít, musíte být také opatrní. Neboť je jen jediné sídlo, do kterého byste se měli snažit získat přístup, a je to ten dům, který vás očekává v Novém ráji na zemi. Jenom ti, kteří jsou pokorní srdcem, myslí a duší, dostanou od něj klíč.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět