159. Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2011 v 14.45.


BŮH OTEC – ÚLOHA UTRPENÍ


Já jsem Alfa a Omega. Já jsem Bůh Otec, Stvořitel člověka a vesmíru.

Má drahá dcero, nyní konečně přijímám tvůj dar jako pomoc k záchraně duší. Tvůj dar je přijat s láskou a radostí. Nebude to snadná cesta, ale budeš ochraňována, pokud Mě budeš prosit o pomoc každý jednotlivý den.

Tvým utrpením bude duševní bolest a temnota duše. A až ti bude hůř, připomínej si ta stvoření, která budou zachráněna díky tvému utrpení.

Choď na adoraci tak často, jak jen můžeš, abys mohla načerpat sílu, kterou potřebuješ k této práci. Poselství mého milovaného Syna budou pokračovat. Musí být zveřejněna jako dosud, neboť jeho poselství světu budou narůstat, nikoliv ubývat. Mnoho svatých, kteří se za tebe přimlouvají, ti teď pomáhá.

Nepřestávej se modlit k Nejsvětější Trojici za milosti, které potřebuješ, abys zůstala silná. Nikdy si nemysli, že jsi opuštěná, i když tento pocit se bude zdát být částí tvého utrpení. Nechej odpočinout své mysli. Zachovej mlčení a k vnějšímu světu se projevuj plná radosti. Nevšímej si těch, kteří tě budou zraňovat. Spíše nezapomeň, že je to právě Boží Světlo, které bude zářit skrze tvou duši a rozptylovat temnotu v druhých. Tehdy a jenom tehdy, pochopíš muka, která se propalují srdcem mého Syna, když vidí na světě hřích. Tvoje utrpení bude jen zlomkem toho, co musí vytrpět každou minutu dne.

Přijmi nyní dar, který ti byl také dán, když jsi byla povolána se stát smírčí duší.

Pamatuj, má dcero, že jsi neustále v mém srdci. Bdím nad tebou a ochraňuji tě. Usměj se teď. Ničeho se neboj, protože tato práce přinese velkou odměnu tobě, tvé rodině a tvým milovaným v mém nádherném království.


Tvůj milovaný Otec
Bůh Stvořitel všech věcí


zpět