157. Poselství Panny Marie ze dne 4. srpna 2011 v 20:30.


MÉ NAROZENINY JSOU VELMI ZVLÁŠTNÍM SLAVNOSTNÍM DNEM


Zítřek, mé dítě, je velmi zvláštní slavnost pro mne, vaši milovanou Matku, neboť jsou to mé narozeniny.

Mé srdce se dme zármutkem pro urážky, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidstva. Usmívám se, když vidím mé oddané děti, jak dělají všechno, co mohou k záchraně duší, ale mé slzy stále kanou, protože nemohu unést pohled na utrpení ve vašem světě.

Mé dítě, nepřestávej ani na okamžik, když šíříš tato poselství mého Syna, Ježíše Krista a Boha Nejvyššího, neboť čas se krátí. Zasvěť této práci tolik času, kolik jen můžeš. Pokračuj, mé dítě. Vždy tě budu přikrývat svým svatým pláštěm.


Tvoje milovaná Matka
Královna Nebes


zpět