154. Rozhovor s Ježíšem ze dne 1. srpna 2011 v 23:00.


OTÁZKY JEŽÍŠI


Potom, co vizionářka přijala poselství "Buďte připraveni v každém čase", uviděla obraz Ježíše, ve kterém se zjevil smutný. Položila Mu proto řadu otázek, na které odpověděl:

Otázka Ježíši: "Jsi smutný?"

Odpověď: "Ano, a unavený. Hříchy lidí trhají mé srdce ve dví."

Otázka Ježíši: "Co by mohlo pomoci?"

Odpověď: "Hodně modliteb. Oddanost mých následovníků, když se budou denně modlit růženec Božího milosrdenství a svatý růženec, zachrání mé děti. Oni, moji následovníci musí vytrvat, i když je to těžké."

Otázka Ježíši: "Co tě trápí nejvíce?"

Odpověď: "Ti, kdo Mě nejen nenávidí, ale kdo si vybrali uctívat Satana v obscénních rituálech, kde nemohou vidět, jak jsou obelháváni. Moji posvěcení služebníci, kteří ztratili lásku ke Mně. Ti, kteří pronásledují ostatní. Vrazi, kteří nemají ohled k životu mých dětí.

Potraty, které jsou nejhorší formou genocidy. Neustále prolévám slzy za mé malé duše, které se tady nikdy poprvé nenadechnou.

Válka a snadnost s jakou je rozpoutána obvykle těmi, kteří, kdyby se ocitli uprostřed bitevního pole, zbaběle by utekli. Mnoho z těchto lidí vyhlašují války, jenom aby rozšířili svoji moc. Ti Mě velice urážejí."

Otázka Ježíši: "Co Tě dělá šťastným?"

Odpověď: "Víra mých následovníků a těch, kdo se rozhodli Mi pomoci v záchraně duší. Miluji je s takovou něhou a soucitem. Budou bohatě odměněni v království mého Otce."zpět