153. Poselství Ježíše ze dne 1. srpna v 23:00.


BUĎTE VŽDY PŘIPRAVENI


Má vroucně milovaná dcero,

konečně jsi nyní v opravdovém spojení se Mnou. Teď uvidíš, proč je tak naléhavé, abys pomohla otevřít oči lidem, aby se mohli obrátit a vejít do království mého Otce.

Tak mnoho lidí se Mi dnes vysmívá. Když je mé jméno zmiňováno věřícími s hlubokou úctou, tak jsou také předmětem úsměšků, jízlivých poznámek, nebo výsměchu. Pak jsou také jiní, kteří se rozzlobí, když jsou vyzváni k rozhovoru o Mně. Pak jsou zase tací, kteří Mě nejen odmítají, ale také nenávidí. Nikdy předtím nebylo tolik lidí, kteří se odvrátili od víry.

Tak mnoho duší si vybralo odbývat jakoukoliv myšlenku na to, že Já, nebo můj Věčný Otec existujeme. Myslí si, že na tom nezáleží, zda věří nebo nevěří a že je to v jejich životech úplně nepodstatné. Mnoho vlažných ve víře bezstarostně pokládají má učení za nedůležitá, a podporují je jen slovy. Myslí si, že později budou mít spoustu času, aby jej obětovali své víře. To je pravdivé zejména pro mladou generaci, která si myslí, že víra není něco, čím by se už teď měli obtěžovat. Myslí si, že mají před sebou ještě mnoho let k tomu, aby ctili Mě, svého milovaného Spasitele a mého Věčného Otce. To je důvod, proč starší lidé tíhnou k tomu, aby znovu oživili svou víru v pozdějších obdobích svého života, kdy začínají přemýšlet o posmrtném životě.

Co si však člověk neuvědomuje, je skutečnost, že může zemřít v každém okamžiku, v každém čase, v každém věku, od narození do stáří. Na tom nezáleží. Musí být připraven v každé chvíli.

Snažně prosím všechny věřící, aby se modlili za schopnost poznání, jak všude učit mladé lidi naléhavé potřebě otevřít oči lásce, kterou Já a můj Věčný Otec máme pro každého jednoho z nich. Pomozte otevřít jejich oči ke slibu ráje. Je to vaše povinnost ke Mně, abych neztratil mé mladší děti kvůli lžím, které Satan šíří v dnešním světě.

Pomozte Mi zachránit všechny, kdo věří, že mají spoustu času k tomu, aby se věnovali svým duším v přípravě na Nový ráj na zemi, jenž se již blíží a jenž se stane realitou v mžiku oka, kdy většina z vás to bude nejméně očekávat.


Váš milovaný učitel a Spasitel
Ježíš Kristus


zpět