151. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2011 v 15:30.MODLETE SE ZA DUŠE TĚCH, KTEŘÍ NEPŘEŽIJÍ VAROVÁNÍMá dcero,

duchovní vyprahlost, kterou jsi prošla v několika minulých dnech, kdy jsi shledala, že je nemožné se modlit, byla pokusem podvodníka vzdálit tě ode Mne.

Nyní, kdy jsi dala svůj definitivní slib mému Věčnému Otci, stát se smírčí duší, abys Mi pomohla zachránit duše, bude ti nabídnuta mimořádná ochrana, která zabrání mistru klamu, aby tě rozptyloval.

Děti, nyní nadešel čas pro velké množství modliteb při této vaší poslední příležitosti pomoci k záchraně duší, které nepřežijí Varování. Prosím, dbejte mé prosby, abyste se usilovně modlily za ty ubohé ztracené duše během měsíce srpna, ustanoveného jako "Měsíce záchrany duší".

Rozšiřte Slovo všude do modlitebních skupin, aby následovaly mé pokyny ke každodenní mši, každodenní eucharistii a k jednodennímu půstu týdně pro celý měsíc. Nepodceňujte sílu, kterou budou mít vaše modlitby, pokud jde o záchranu duší.

Začněte modlitbami za členy vaší vlastní rodiny, kteří žijí v hříchu, nebo jsou nevěřící. Ti zahrnují blízké přátele a známé, kteří se ochotně otočili zády k mému učení a ty, kteří způsobili činy bezpráví druhým. Potřebují nyní vaše modlitby.

Nyní je čas ke klidnému rozjímání, jak se den Varování přibližuje. Je zapotřebí tichá, nepřerušovaná modlitba a zbožnost a přikazuji, aby moji posvěcení služebníci, ať už jsou kdekoliv, vedli mé děti k modlitbě za duše těch, kteří čelí zatracení. Může jim pomoci jen modlitba, zejména růženec mého Božího milosrdenství.

Sjednoťte se v lásce ke Mně.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


Poznámka:
Když vizionářka zapsala toto poselství, předpokládala, že výraz "duše čelící zatracení" je stejný jako "duše zatracených". Tehdy Ježíš požádal, aby jeho děti pochopily, že VŠECHNY duše čelící zatracení mohou být ve skutečnosti zachráněny modlitbou růžence Božího milosrdenství v jejich prospěch. Nařídil Marii, aby změnila obrat "duše zatracených" na "duše čelící zatracení."


zpět