150. Poselství Panny Marie ze dne 28. července 2011 v 14:25.


SMÍRČÍ DUŠE


Mé dítě,

přicházím s velkou radostí, abych tě pomohla vést tak, abych mému milovanému Synu, Ježíši Kristu pomohla zachránit ještě více duší. Tvoje nabídka konečného odevzdání se Nejvyššímu Bohu Otci a tvůj souhlas stát se smírčí duší jsou v nebi přijaty s velkou radostí.

Ty, mé dítě, nyní pomůžeš zachránit duše, jejichž osudem by jinak byly hlubiny temnoty. Tato nabídka bude odměněna mimořádnými milostmi, které ti dají sílu, abys přestála zkoušky s větší lehkostí. Tvůj duch, mé dítě, bude posílen, aby věci, které se vztahují k materialistickému světu, znamenaly jen málo v tvých očích.

Vždy volej mě, tvou Matku a rádkyni, abych tě přinesla do srdce mému drahému milovanému Synu, Ježíši Kristu a Bohu Nejvyššímu. Modli se teď, aby ses náležitě připravila na své řádné zasvěcení pro tento důležitý úkol.

Já tě budu vždy přikrývat mým svatým pláštěm a ty, mé sladké dítě, budeš vždy blízko mému srdci.


Tvoje milovaná Matka
Královna andělů


zpět