143. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2011 v 23:45.


VAŠÍ NEJLEPŠÍ ZBRANÍ JE LÁSKA KE MNĚ


Má vroucně milovaná dcero,

naštěstí se teď vracíš k rutině setkávání, potom, co jsme udělali malou přestávku. Ve výsledku se stáváš silnější, ale nezapomeň, že se stále ještě musíš soustřeďovat na Mne.

Má láska ke všem mým dětem je velmi mocná a je zcela jiná, než ta, o které se uvolněně mluví v tomto světě. Mé děti cítí mou lásku, když Mi otvírají dveře, když klepu. Když přijdu k jejich dveřím, mají dvě volby. Buď mohou dveře otevřít a dovolit Mi vstoupit, nebo Mě dovnitř nevpustit. Když Mi dovolí vstoupit do svých duší, Má láska pronikne jejich bytost. Je to láska, která je překvapí svou intenzitou a může je udělat malátnými, anebo radostnými tak, že nebudou moci přestat vyprávět ostatním o této dobré novině.

Moji milovaní následovníci, kteří Mě milují, to vědí. Pro vaši lásku a zbožnost ke Mně dovolím, aby má láska z vás vyzařovala tak, že se stane nakažlivou a rozšiřovala se a objala jiné duše. Když Mi jednou dovolíte vejít do svého srdce, naplním vás milostí Ducha Svatého, takže každému budete moci říct o tom, co vám nyní musím povědět.

Ze všeho nejdříve – miluji vás v mém srdci s hlubokou něhou. Potom, kvůli mé lásce, vymýtím nyní ze světa zlo, abych mohl přivést všechny mé děti zpět do náruče vašeho vždy milujícího Stvořitele, Boha Otce.

Prosím, ať nikdo z vás, moji oddaní následovníci, nedovolí strachu, aby vstoupil do vašich srdcí, když se teď Varování každým týdnem blíží. Neboť až se tento velký čin mého milosrdenství uskuteční, budete se radovat. Protože mým darem pro vás bude to, že se stanete mému srdci bližší, než dříve. To vás udělá tak silné, že bez váhání vykročíte k Novému ráji na zemi, tak hladký přechod to bude.

Moje láska je nyní silnější, než kdykoliv dříve, když vy, moji milovaní následovníci, uděláte vše, abyste rozšiřovali mé Slovo. Použijte jakýkoliv prostředek, abyste lidem řekli, aby se připravili na Varování. Jste statečné, mé děti a přinášíte radost a štěstí do mého srdce, plného zármutku, které každou vteřinu touží zachránit všechny mé ztracené duše.

Spoléhám na vás, abyste se modlili tak usilovně, jak jen můžete za hříšníky, kteří nevydrží test, který pro ně Varování představuje. Nyní jděte, má silná, milující armádo. Vaší první zbraní je láska ke Mně. Ve svých srdcích budete vědět, že jsem to Já, kdo mluví a že jsem to Já, kdo nyní klepe na vaše dveře. Teď musíte klepat na dveře mých posvěcených služebníků po celém světě a zajistit, že čtou mé svaté Slovo.


Váš milovaný Spasitel a Vykupitel
Ježíš Kristus


zpět