139. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2011 v 14:30.


MÁ POSELSTVÍ PŘINESOU SLZY OBRÁCENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš nikdy zapomenout, že ti, kdo mluví v mém jménu, budou předmětem výsměchu, že se jim budou lidé smát a budou se pokoušet z nich dělat pošetilce. To je kříž, o kterém mluvím. Nikdy nebuď zklamaná, když se to stane.

Mnozí dnes zpochybňují mé svaté Slovo. Někteří to dělají formou otázek, které jsou upřímné a výsledkem lásky ke Mně, zatímco ostatní jimi zamýšlejí udělat mé Slovo hloupým, aby vypadalo jako nesmysl. Mé děti musí pochopit, že pro nedostatek času nyní zintenzivním moji komunikaci s vámi všemi. Na tom, že mé Slovo je zpochybňováno, nezáleží. Místo toho se radujte, neboť víte, že když komunikuji s mými dětmi tímto způsobem, že překážky se objeví. Tehdy budete vědět, že jsem to Já. Když budete číst má poselství, mé děti, a pocítíte slzy, pak budete vědět, že to jsou slzy obrácení – dar každému jednomu z vás skrze moc Ducha Svatého.

Mnoho z mých dětí se cítí zmateno, protože když je mé Slovo dáváno světu touto cestou, mohu narušit jejich běžný každodenní program. Mé Slovo nepřinese štěstí do každé duše, protože Pravda může někdy vyvolávat strach. Jestli se však nejdříve posadí a dovolí mému pokoji, aby zaplavil jejich duše tím, že se odevzdají do mé svaté vůle, pak zakusí opravdové uspokojení. Důvěřujte Mi, děti. Neodmítejte Mě. Pozorně poslouchejte, co říkám a Já vás vezmu na mou cestu k věčné spáse.

Nezapomeňte, že Bůh Otec nyní panuje ve svém království, které žádný člověk nemůže přivést k pádu. Každý pokus to udělat bude odsouzen k neúspěchu. Když hříšníci budou i nadále urážet Mě a mého Věčného Otce, pak bude jeho ruka připravena dopadnout rychle. Kvůli Varování ji bude držet zpátky, dokud nebude dosaženo obrácení. Do té doby musí všichni, kdo nepřijímají Pravdu, vědět, že nyní mají jen málo času, aby připravili své duše.

Modlete se za každého jednoho z vás, aby duše mohly být zachráněny.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus
Král lidstva


zpět