137. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2011 v 12:10.


NEMĚJTE STRACH, OBRÁCENÍ VYVOLÁ VELKÝ POCIT LÁSKY A MÍRU


Má vroucně milovaná dcero,

protože mnoho mých dětí je vystrašeno mými poselstvími a zjišťují, že je těžké jim čelit, tak prosím, poslyš Mě teď: Zlo, které teď vzrůstá ve světě, bylo vyvoláno rukou lidstva prostřednictvím hříchu. Tak to nemůže jít dál. Prosím, nemějte teď strach, protože to nezmění plány ďábelské skupiny nového světového řádu, které jsou nyní v běhu. Vy, mé děti, byste měly vědět o tom, co se děje. Je důležité, aby každý byl varován o akcích této skupiny a jejích neblahých plánech, které byly vytvořeny k tomu, aby měla nad vámi kontrolu.

Prosím, uvítejte Varování
Mé Varování, velký čin milosrdenství, je nesmírným darem lásky, proto je prosím uvítejte, protože ve svém důsledku způsobí mnoho obrácení. Obrácení bude tak rozsáhlé, že vytvoří velký pocit lásky a míru, až mé děti budou touto velkou událostí pokořeny. Jejich síla pak bude spočívat v jejich počtu. Čím vice lidí uvěří Pravdě, tím slabší bude dopad skupiny nového světového řádu. Modlitby – a to hodně z nich, mohou odvrátit mnoho škod, které se pokusí vyvolat. Proto prosím, nikdy se nezapomeňte modlit svatý růženec a růženec Božího milosrdenství, protože oba společně mohou vymést mnoho z tohoto bezprostředně přicházejícího zla. Jděte teď a nebojte se. Očekávejte s nadšením nový začátek, nový mír, kde zlo bude odstraněno.

To je můj slib vám, děti.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět