136. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2011 v 16:00.


DEJ MÝM POSVĚCENÝM SLUŽEBNÍKŮM POZNAT, NA CO MAJÍ PŘIPRAVIT SVÉ STÁDO


Má vroucně milovaná dcero,

právě tak, jak rázně postupuješ kupředu ve svém porozumění mým poselstvím, se pak zastavíš a pociťuješ muka pochybností. Tyto pochybnosti, v tomto stadiu mé komunikace, tě mohou mást. Je to test tvé víry pro každý krok zpět, který uděláš, má dcero. Neboť žádný člověk nemůže předpokládat, že Mně bude vždy hoden. Přijmi toto utrpení, má dcero, protože tyto zkoušky budou při tvé práci vždy na tebe doléhat. Důvěřuj Mi a odevzdej Mi svou svobodnou vůli na trvalém základě, aby ti to pomohlo stát se silnější v této práci.

Má dcero, v tomto čase je určitý počet vizionářů, s nimiž komunikuji s pomocí mé Blahoslavené Matky, Michaela archanděla a Nejsvětější Trojice, ale je jich méně, než si myslíš. Někteří z apoštolů budou skrytí, jejich práci znají jen svatí v nebi. Pak jsou to ti, které svět nakonec rozpozná jako mé posly. Ty jsi jedním z nich. Nebude to lehká mise, má dcero, a proto dovolím, abys trpěla nezdary, zkouškami a omyly. Jen až si zvykneš na tyto příhody, budeš se stávat silnější a silnější než, nakonec, už vůbec nebudeš dbát na to, co si o tobě myslí ostatní. Každý krok této mise jdeš se Mnou a nesmíš na to nikdy zapomenout.

Je důležité, aby ses postarala, aby pravda mého Slova se dostala pokud možno k co nejvíce ubohých duší. Musíš seznámit mé posvěcené služebníky s obsahem mého Slova, aby mohli připravit své stádo ještě před Varováním. Není důležité, zda církev potvrdí pravost těchto poselství, protože čas není na její straně. Moji posvěcení služebníci, by potřebovali mnoho, mnoho let k tomu, aby akceptovali má poselství, a tak jen jdi dál.

Ty, má dcero, si uděláš mnoho nepřátel v mém jménu. To je něco, co budeš muset přijmout, a tak nedovol těmto překážkám, aby se ti postavily do cesty. Má poselství obracejí již tisíce ztracených duší. Je naprosto nezbytné, abys Mi byla vždy poslušná, aby takto bylo možné zachránit ještě více duší.

Uvědomuji si, že tě tato práce vede do samoty a nahání ti strach, ale nezapomeň, že Já si vybírám jen ty, kteří mají otevřená srdce a jsou dost silní, aby předávali mé Slovo. Naproti tomu síla, kterou najdeš, ti rychle pomůže, abys předala tato poselství širšímu publiku. Tak prosím, nikdy nebuď malomyslná. Neboť i když se snažíš najít radost ve svém srdci, když neseš můj kříž, tak k tomu zřídka dojde. Budeš vždy trpět v mém jménu a shledáš, že to bude trvat dlouho, než zakusíš plnou sílu radosti. Tvé utrpení zachraňuje milióny duší a musíš být za to vděčná. Všichni svatí pracují po tvém boku, aby tě udrželi silnou a ochránili tě před Satanem, který udělá cokoliv, aby tě mohl zastavit. Ale nikdy se mu to nepodaří, protože ruka mého Otce udeří na ty, kteří se pokusí sabotovat moji práci k záchraně tolika duší, kolik jen mohu skrze tebe zachránit. Opři se o Mne a Já pohnu touto prací tak, že má poselství budou slyšena milióny, věřícími i nevěřícími, v každém koutu zeměkoule.


Tvůj milovaný učitel
Spasitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět