134. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2011 v 21:00.


NARCISMUS – EPIDEMICKÉ ZLO V DNEŠNÍM SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

chci, aby lidé celého světa poznali, že má láska k nim prostupuje celou mou bytost, jak se připravuji na Velké varování. Jsem plný radosti, protože vím, že mé děti, zejména ty, které Mě neznají, během mého velkého činu milosrdenství konečně přijmou, že existuji.

Jeden z nejvíce znepokojujících povahových rysů, které zamořily mé děti v tomto světě, je narcismus, sebeláska. Toto epidemické zlo je velmi rozšířeno v každé vrstvě společnosti a je to jeden z oblíbených útoků Satana, protože jeho démoni vnikají všude do duší mých dětí. Můžete vidět, jak se fintí a předvádějí, aby je ostatní obdivovali. Jejich první láska je pouze pro ně samé, a když jim to nestačí, dožadují se pozornosti ostatních kolem, aby je otevřeně zbožňovali.

Toto dnešní Satanovo zamoření je tak silné ve způsobu, v jakém se tyto ubohé duše projevují, že je těžké to nevidět. Jejich posedlost v tom, jak vypadají, znamená, že půjdou dokonce tak daleko, že poškozují svá těla a dělají cokoliv, co považují za nutné, aby uspokojily svou sebelásku.

Když je Satan přítomen v takových duších, pak je snadné to spatřit. Takoví lidé budou plní marnivosti a budou tíhnout k tomu, aby byly viděny na místech, kde se setkávají vlivní lidé. Tento hřích narcismu bude sílit během konce časů, kdy se mnozí postarají, že to, jak vypadají, jejich blahobyt a sobectví půjde na úkor jejich přátel a dokonce na úkor jejich vlastních rodin. Láska sebe sama je v dnešním světě považována za obdivuhodný povahový rys. Tato honba za sebeuspokojením nemůže být nikdy naplněna, protože Satan zajistí, aby tito lidé usilovali o stále víc a víc.

Děti, hřích pýchy je jedním z těch, jenž nyní ve světě sílí. Nepřijímejte tuto formu chování jako část vašeho každodenního života. Tak mnoho mladých lidí používá symboly takzvané tělesné dokonalosti jako cíl, o který usilují. Přesto jejich chování je politováníhodné, pokud otevřete oči a podíváte se, čím vlastně je. Je to porušení Prvního přikázání, a jestli takoví lidé na své cestě setrvají, budou taženi mistrem klamu do dalšího zmatku.

Narcismus je viděn ve všech oblastech života, včetně politiky, módy, médií, filmu a dokonce i v mé vlastní církvi. Nemůžete dosáhnout pokory, trpíte-li narcismem. Bez pokory nemůžete vstoupit do království mého Otce.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět