132. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2011 v 14:30.


MÝM NÁSLEDOVNÍKŮM, KTEŘÍ ODSUZUJÍ TATO POSELSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

dnes je speciální den, protože Mi dělá radost ti říct, že ti, jejichž víra byla mými poselstvími posílena, si mohou být jisti, že jejich každodenní modlitba růžence Božího milosrdenství zachraňuje duše. Mé děti nesmí nikdy zapomenout, že modlitby, když se je modlíte s upřímností a ze srdce, budou vždy vyslyšeny. Modlitbám je vždy nasloucháno a jakékoliv zvláštní úmysly jsou vyplněny podle mé nejsvětější vůle.

Děti, prosím, pokračujte ve svých modlitbách, protože mohou zmírnit období Velkého trestu. Můj Otec je nyní připraven převzít své svaté království a znovu začít vládnout, až na zemi vyvstane Nový ráj. Zlo v současném světě nikdy nebylo tak silné. V důsledku obrovské světové populace a práce Zlého je válka všude. Nenávist člověka k člověku je očividná. Zda se tato nenávist projevuje jako chamtivost politiků, nebo jako vláda jedné země nad jinými, je úplně jedno. Satan má mnoho následovníků. Oni, jeho následovníci, si v mnoha případech nejsou vědomi, jak ovlivňuje každou jejich myšlenku a skutek v každé chvíli kteréhokoliv dne.

Kdyby mé děti by jen mohly vidět množství démonů přítomných v takových lidech, bylo by jim špatně. Mnohé z mých dětí jsou jimi posedlé, avšak jedinou viditelnou známkou jejich přítomnosti jsou jejich zlé činy. Modlete se, modlete se teď, moji následovníci, aby tyto ubohé ztracené duše mohly být zachráněny během Varování.

Děti, všechno, co od vás žádám mezi nynějškem a Varováním, jsou vaše modlitby, a zejména modlitba růžence Božího milosrdenství. Můj Otec zachrání duše, zasvětíte-li sebe sama této modlitbě jedenkrát denně, nejlépe ve 3 hodiny odpoledne.

Těm mým následovníkům, kteří odsuzují tato poselství, říkám: Naléhavě vás prosím, abyste se modlili k Duchu Svatému a prosili o dar rozlišení, dříve než odmítnete mé svaté Slovo. Vám, kteří urážejí mé vizionáře a příjemce těchto poselství, musím položit tuto otázku: Jestli si myslíte, že je to Satan, kdo ovlivňuje tato poselství, tak proč by vás prosil, abyste se modlili? Hledali odpuštění? Přijímali nejsvětější eucharistii? Pak budete vědět, že to není možné.

Mistr klamu ovlivňuje mé následovníky především tím, že je nabádá, aby popírali mé Slovo, protože ví, že jejich odmítnutí mého nejsvětějšího Slova lásky Mě zraní nejvíce.

Zavrhněte Satana a jeho zkažené způsoby teď. Obraťte se ke Mně. Snažně vás prosím, nesmíte mu dovolit, aby vás tímto způsobem ovlivňoval. Vaše modlitby jsou nyní zapotřebí, aby zachránily moje ubohé duše, které nepřežijí Varování.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět