1273. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2014 v 12:18.


KŘESŤANÉ BUDOU BRZY JAKO POHANÉ


Má vroucně milovaná dcero,

můj hlas je jediný hlas, který uslyšíte ve všech koutech země, když připravuji lidstvo na mohutné napadení. Můžete slyšet mnoho hlasů falešných vizionářů a proroků, ale žádný vám nepronikne duší jako plamen Ducha Svatého.

Musíte být na pozoru před hlasy falešné spirituality, která nepochází od Boha, ale kterou pocítíte v různých částech světa. Vliv zlých duchů bude vidět v teroristických bojích, kde sladkými hlasy propagují falešné ideologie, zatímco se budou snažit ospravedlnit hrozné ukrutnosti, páchané ve jménu Boha.

Hlasy podporující pohanství budou brzy slyšet v domech, kde jsem uctíván Já, a oni budou znesvěcovat mé oltáře. Hlasy, pocházející od ducha zla, budou brány jako vzrušující zpodobení tužeb lidí, hledajících naplnění svého života. Budou křičet, velebit falešné bohy, ničit duše zranitelných a rouhat se Mi. Jsou to duše, které Mě hněvají nejvíce, protože jsou velmi přesvědčivé a způsobí velký zmatek. Budou jak magnety, které ode Mne odlákají mnoho křesťanů.

Moji nepřátelé oslepí můj lid vůči Pravdě a křesťané budou brzy jako pohané. Budu vyhozen do stoky jako žebrák a brány mé církve Mi zabouchnou před nosem. A až budu klepat na dveře, budou zajištěny zevnitř těmi, kdo prohlašují, že přicházejí ode Mne.

Varoval jsem vás před těmito dny a brzy budou u vás. Znovu vám říkám, že moje Slovo je posvátné. Toto jsou poslední poselství z nebe a jsou dávána světu, který je ke Mně lhostejný, stejně jako je nevděčný.

Probuďte se a podívejte se Pravdě do očí. Je pouze jeden Pán. Nemůžete Mi zůstat věrni, pokud sloužíte více než jednomu Pánu.


Váš Ježíšzpět