1270. Poselství Matky Spásy ze dne 16. listopadu 2014 v 14:20.


KDYŽ O NIC NEPROSÍTE, JAK VÁM POTOM MŮŽE MŮJ SYN POMÁHAT?


Mé drahé děti,

v časech smutku a tísně musíte vždy volat mě, svou Matku, abych vám pomohla zmírnit vaše starosti, jakkoli těžká je vaše situace.

Mějte na paměti, že když předám svému Synu vaši zvláštní prosbu, zahrnuje-li naléhavou žádost o spásu vaší duše, nebo někoho jiného, vždy odpoví na mé prosby. Prosíte-li o mimořádné požehnání, nebo uzdravení, pak vždy zasáhnu ve váš prospěch. Ani jediná prosba nebude ignorována, a je-li to vůle Boží, vaše modlitby budou vyslyšeny. Není ani jediná duše na zemi, která by nemohla prosit o pomoc mého Syna, prosí-li Ho naléhavě o svou spásu.

Můj Syn učiní mimořádné úlevy pro každou duši, za niž prosíte. Jeho milosrdenství je velké, jeho láska bezmezná. Nikdy se Mu nebojte přiblížit a prosit Ho o jeho milosrdenství. Modlitba, mé drahé děti, je velmi mocný prostředek k získání Boží milosti. Ani jediná modlitba není nikdy ignorována. Ale když o nic neprosíte, jak vám potom může můj Syn pomáhat?

Modlete se, modlete se, modlete se svými vlastními slovy, neboť Bůh vás nikdy nenechá bez odpovědi.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět