126. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2011 v 19:30.


POKRAČUJ V ŠÍŘENÍ MÉHO SLOVA – POSÍLÁM TI MNOHO DOBROVOLNÍKŮ


Má vroucně milovaná dcero,

překážky, které musíš přeskočit, když pro Mne trpíš, se zvyšují. Pokusy mistra klamu odtáhnout tě od tohoto díla nikdy nebyly tak silné. Musíš zůstat silná a stát pevně proti takovým útokům. Věz, že on, podvodník, tě nikdy neodvede ode Mne, přesto se o to bude pokoušet a bude to zkoušet stále znovu. Je to jedna z nejtěžších etap ve tvé misi. Je osamělá, těžká a způsobuje ti jak fyzickou, tak i duševní bolest. Musíš Mi důvěřovat, abych ti pomohl vyrovnat se s těmito útoky a rozpoznat je, čím jsou.

Nyní, Má dcero, poslyš. Musíš pokračovat v šíření mého Slova rychle kolem světa, za užití veškeré pomoci, která je ti posílána. Posílám ti mnoho dobrovolníků a jejich práce již začíná přinášet plody.

Vše, co nyní potřebuješ udělat, je i nadále předávat mé Slovo, abys zachraňovala duše. Nikdy se nevzdávej. Je to lákavé, Já vím, a špatné zacházení, které jsi musela vydržet, nebylo pro tebe snadné. Dovol Mi pevně držet tvou ruku a vést tě k síle, která je od tebe vyžadována. Má požehnání byla rozptýlena kolem tebe k posílení tvé výzbroje, aby nyní nic nestálo v cestě tomu, že zajistíš, aby svět mohl slyšet můj hlas.


Tvůj milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět