1251. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2014 v 23:10.


NĚKDY TO, CO SE MŮŽE ZDÁT NESPRAVEDLIVÉ, PŘESAHUJE VAŠE CHÁPÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

ti, kdo Mě popírají, věří, že kdybych existoval, milující Bůh by nikdy nepřipustil utrpení, nebo dovolil, aby docházelo k neočekávaným tragediím, nemocem nebo předčasným úmrtím.

Bůh život dává i odnímá, jak On chce, a z každého Božího činu vždy povstane dobro, ať už ve světě, ve kterém žijete, nebo v mém nebeském království. Z nedostatku důvěry ve Mne vzniká hořkost v duších, které Mě soudí za jednání, které jim připadá kruté a zbytečné. Nevědí však, že všechno má svůj čas – je čas k životu i čas k umírání – a že Bůh je Původcem života. Jen On může rozhodovat, kdy jej odejmout.

Utrpení z rukou druhých je něco, co je způsobeno hříchem – ne Bohem. Když si člověk vybírá v životě různé cesty, je to zcela na jeho vlastní volbě, jakou si vybere. Někteří se rozhodují moudře podle svého svědomí a chápou rozdíl mezi dobrem a zlem. Jiní si zvolí cestu, o níž věří, že jim přinese nezbytnosti, které potřebují, aby se udrželi ve světě. Ale budou i ti, kteří si vyberou nerozvážně a nastoupí na cestu sobectví, nemorálnosti a chamtivosti.

Vše dobré pochází od Boha. Někdy to, co se může zdát nespravedlivé, přesahuje vaše chápání, ale vězte, že Bůh si vybírá, jak sklízet plody pro dobro člověka. A utrpení je částí jeho plánu spásy duší. Nemá radost z utrpení, ale je to druh očisty. Když trpíte, Bůh se pokouší použít toto utrpení pro dobro vaší duše. Ale nikdy vás nebude nutit cokoliv učinit, protože vám dává svobodnou vůli. Zneužití vaší svobodné vůle může vést k strašnému hříchu, a přesto vám Bůh vaši svobodnou vůli nikdy neodejme. Svobodná vůle je nedotknutelná. Člověk ji dostal zdarma od Boha, a je to jediný dar, který vám nikdy neodejme. Nicméně svou svobodnou vůlí člověk upadá z milosti do hříchu.

Zlý si pohrává se svobodnou vůlí člověka pokoušením smyslů. Svobodná vůle je darem, protože je-li správně používána, může vzdát Bohu velkou slávu. Ale je-li použita k páchání strašných ukrutností, je zneužita Satanem k prokletí lidstva.

Bitva o duše skončí, až se svobodná vůle lidí stane jedno s vůlí Boha. Teprve potom bude člověk osvobozen ode všeho, co mu přináší smutek a utrpení všeho druhu.

Boží vůle bude panovat v přicházejícím světě bez konce.


Váš Ježíš


zpět