125. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2011 v 18:00.


VAROVÁNÍ JE PROJEVEM MÉHO BOŽSKÉHO MILOSRDENSTVÍ, KTERÉ JSEM DAL SESTŘE FAUSTINĚ


Má vroucně milovaná dcero,

čas je už blízko. Není už dost času varovat a připravit všechny ubohé duše, které budou během Varování tak otřeseny, že nebudou chápat, co zakoušejí. Musí jim to být řečeno, aby věděly, co mají očekávat. Otevřou-li svá srdce této velké chvíli Božího milosrdenství, tak jim bude dána příležitost k věčnému životu.

Toto Velké varování je manifestací mého Božího milosrdenství, které jsem dal sestře Faustině. Tento velký čin mého milosrdenství byl předpověděn a bude to během Varování, kdy moje velké milosrdenství zahalí celý svět. Má Krev a voda bude prýštit, aby všichni konečně poznali Pravdu. Řekněte těm, kteří nevěří ve Mne, nebo v mého Věčného Otce, že tato událost se stane. Pak, až se uskuteční, budou schopni vydržet šok mého milosrdenství, které během Varování zachrání milióny duší ze sevření Satana. Pravda, až bude odhalena, zachrání tak mnoho duší z ohňů pekla.

Duch Svatý, jenž bude potom přítomen v mých dětech po celém světě, pomůže porazit díla Zlého. Vy všichni teď musíte rozšířit mé Slovo o tom, jak lidstvo už předem potřebuje připravit své duše. Neboť i věřící musí pochopit, že také oni shledají citově zneklidňující uvidět své vlastní minulé hříšné chování tak, jak se jeví Mně.

Volám vás všechny, abyste vyhledali vyznání hříchů. Ostatním křesťanům říkám: Musíte pokleknout a prosit o vykoupení. Těm, kteří jsou si nejistí tímto proroctvím – prosím, mějte srdce otevřená, neboť až uvidíte tuto přírodní, ale nadpřirozenou událost, je důležité, abyste pochopili, že je to největší zázrak, který jste kdy viděli a že je to můj velký dar vám všem. Zvažte to. Takto se vyjeví den posledního soudu, pouze tentokrát nebudete odsouzeni. Bude vám dána nová lhůta života, kdy vaše duše bude zachována, aby se vám umožnilo vrátit na úroveň, jakou požaduji.

Věřící, modlete se teď za druhé celým srdcem, aby byli zachráněni.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět