123. Poselství Panny Marie ze dne 25. června 2011 v 15:00.


SATAN ZTRÁCÍ SVOU MOC, KDYŽ SE MODLÍTE MŮJ RŮŽENEC


Mé dítě,

soustřeďuj se vždy na mého Syna, neboť On potřebuje tvou pozornost. Musíš v Něj vložit veškerou svou důvěru a nikomu nedovolit, abys od Něho odvrátila své oči.

On, mé dítě, si vybral tebe jako jednoho z důležitých poslů pro tyto časy, aby ztracené duše byly zachráněny. Řekni lidem, aby se modlili můj nejsvětější růženec, dokonce i nekatolíci, protože je největší zbraní proti vlivu mistra klamu, jenž sténá bolestí, když jej slyší. Jeho moc je oslabena, když se mé děti modlí tuto modlitbu. Čím více mých dětí se bude modlit modlitbu svatého růžence, tím více duší může být zachráněno.

Ty, mé dítě, máš velmi obtížnou misi, mnohem těžší, než kterýkoliv z proroků v dějinách. Je to kvůli temnotě ducha ve světě. Nikdy před tím taková temnota nesestoupila, když mé děti se obrátily zády k mému Synu, jenž zemřel strašnou smrtí, aby je zachránil. Nejenom že na to zapomněly, ale ony si vybraly, že popřou i samotnou jeho existenci.

Modlitba ke mně, vaší Blahoslavené Matce, zraňuje Zlého, jenž se choulí a ztrácí svou moc, když se modlíte můj svatý růženec. To je zbraň, která mi byla dána, abych pomohla zachránit ztracené duše dříve, než nakonec rozdrtím hlavu hada. Nikdy nepodceňujte moc růžence, neboť i jen jedna skupina lidí, která se věnuje pravidelné modlitbě mého svatého růžence, může zachránit celý národ. Řekni mým dětem, aby byli opatrné, odvrátí-li se od této modlitby, neboť když to udělají, nechávají tím sami sebe široce otevřené mistru klamu, aby je chytil do léčky své půvabné, ale nebezpečné cesty do temnoty. Přiveď mé děti do Světla šířením oddanosti k mému nejsvětějšímu růženci.


Vaše milovaná Matka
Maria, Královna míru


zpět