120. Poselství Ježíše ze dne 22. června 2011 v 19.00.


VAROVÁNÍ DOKÁŽE EXISTENCI BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

teď když jsi silná, protože jsi podstoupila až dosud nejtvrdší zkoušku, půjdeš kupředu a budeš předávat mé naléhavé prosby celému světu.

Ony, mé milované děti, musí vědět, že když nyní brzy přijdu, budou stát přede Mnou tváří v tvář. Jak Já jen toužím jim ukázat, že skutečně existuji a jak jen očekávám radost na jejich tvářích, až uvidí moji lásku a milosrdenství.

Neboť mnoho z mých dětí padne na zem a budou plakat slzami úlevy. Slzami radosti a štěstí. Slzami údivu a lásky. Neboť potom bude konečně možné žít nový život, kde všichni budou moci následovat pravdu mých učení.

Mé děti, vy si neuvědomujete význam tohoto velkého činu milosrdenství, největšího daru, který byl kdy lidstvu poskytnut od doby mého ukřižování. Neboť tímto darem Varování budou lidské oči konečně otevřeny pravdě o celé vaší existenci na této zemi a na onom světě.

Ti, kteří jsou naživu v tomto dnešním světě, musí pochopit, jak jsou privilegovaní, že je jim podáván důkaz o existenci Boha, Věčného Otce a Mne, jeho milovaného Syna, i když je to mimo vaše chápání.

Po Varování se nevracejte ke svým starým způsobům
Naléhavě vás žádám, vás všechny, abyste se nevraceli ke svým starým způsobům, potom, co uvidíte moji přítomnost, a bude vám ukázáno, jak hřích Mě nejen uráží, ale jak vás žene dolů na cestu do pekla.

Časové období po Varování bude rozhodující pro světový mír i pro vaši spásu. Neodmítejte tento dar. Uchopte jej oběma rukama. Dovolte Varování, aby vás přivedlo do jednoty se Mnou. Když to uděláte a budete se modlit za vedení, budete odměněni Novým rájem na zemi, kde vám nebude nic chybět.

Radujte se. Naslouchejte Mi. Dbejte mých poselství a dovolte mé lásce, aby vás zahalila a uvedla do mého nádherného království.

Miluji vás všechny. Až příště pocítíte osten lásky ve svých srdcích pro jinou lidskou bytost, nezapomeňte, že tento dar pochází ode Mne. Bez lásky není života.


Váš božský Král milosrdenství
Ježíš Kristus, Syn Boha, Věčného Otce


zpět