119. Poselství Panny Marie ze dne 22. června 2011 v 18:00.


O KOMUNIKACI S MLADÝMI LIDMI


(Po soukromém zjevení, v němž se vizionářce zjevila na více než 30 minut).

Přicházím ve jménu Ježíše Krista. Jsem Matka Boží, tvoje milovaná Matka, Královna všech andělů.

Mé dítě, byla jsi právě zkoušena kvůli práci, kterou děláš pro mého milovaného Syna a ve výsledku ses stala silnější. Nyní víš, co musí být uděláno, aby tak mnoho mladých lidí, jak jen to je možné, porozumělo, kdo je můj Syn. On, můj nejdražší Syn, Spasitel světa, udělá cokoliv, aby zachránil všechny, kdo chodí po zemi v nevědomosti o jeho milosrdenství.

Dětem, které tvrdohlavě odmítají naslouchat, musí být řečena Pravda, a to velmi brzy. Prosím, pověz mladým lidem na celém světě, že Ježíš s nimi kráčí každou vteřinu dne. Tolik se o ně stará. Oni nemají žádnou představu o hloubce jeho lásky. Chce je přijmout do svého Nejsvětějšího Srdce, aby mohli užívat nový věk pokoje na zemi. Jen kdyby odpověděli.

Mé dítě, je tak těžké, aby lidé porozuměli pravdě o existenci Boha Otce. Přesvědčit je o pravdě oběti jeho milovaného Syna je velmi obtížné. To, má dcero, musí být tvůj cíl.

Jdi v pokoji a v lásce.


Tvá milovaná Matka
Královna andělů


zpět