1171. Poselství Matky Spásy ze dne 6. července 2014 v 14:25.


BUDU ÚZCE SPOLUPRACOVAT S MÝM MILOVANÝM SYNEM, JEŽÍŠEM KRISTEM, V JEHO POSLEDNÍM ČINU PRO ZÁCHRANU LIDSTVA


Mé dítě,

můj čas, jako Matky Spásy, kdy budu úzce spolupracovat s mým Synem, Ježíšem Kristem, v jeho posledním činu pro záchranu lidstva, byl pevně stanoven.

Od toho dne budu dělat vše, co je ode mne požadováno, abych Mu odpověděla, až zasáhne do záležitostí světa, aby odhalil své milosrdenství.

Cesta ke spáse je velmi těžká, protože není nikdy snadné otevřít Pravdě oči slepých. Není nic nepříjemnějšího, než vidět ubohé duše, které nemohou vidět, protože vidět odmítají. Lidská tvrdohlavost je velkou překážkou, a proto jsou vyžadovány velké činy modlitby a oběti všemi, kdo jsou v srdci požehnáni Božím Světlem. Šlechetností vaší svobodné vůle přinesete mému Synu vytoužený dar, který umožní Duchu Svatému sestoupit na duše, které milosrdenství mého Syna nejvíce potřebují.

Může být velkou výzvou hlásat Pravdu pouze vaší vírou. Ale i když mnozí lidé jsou věrní mému Synu, nemají dar pochopení. Slepá víra v Boha je velkým darem a je dána těm, kdo jsou něžného srdce a bez sobectví. Povstaňte proto, drahé děti, a připravte se na velkou bitvu o duše. Bude to největší úkol dokonce i pro nejsilnějšího z vás. Dovolte mi, vaší Matce, vést vás v přicházejících časech, neboť já jsem vaše Obhájkyně a Ježíš Kristus mi dal velké milosti, abych byla schopná vás vzít s sebou na cestu k velké slávě.

Jděte v pokoji milovat Boha a sloužit Mu. Vám, kdo Ho následujete jako malé děti, bude poskytnuta veškerá ochrana.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět