1162. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2014 v 14:00.


ANI JEDEN Z VÁS NENÍ SCHOPEN POROZUMĚT BOŽÍM ZÁKONŮM


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíte nikdy věřit, že mé Slovo, dané světu prostřednictvím těchto poselství, bude snadno přijato. Ti, co je nepřijímají, se občas budou pokoušet žít podle těchto poselství a všeho, co po nich požaduji. Místo toho, aby jimi žili a přizpůsobili jim svůj život, budou znovu a znovu zpochybňovat každé slovo, vycházející z mých svatých úst. Kdyby se místo toho drželi mého učení, které se nikdy nezměnilo, sloužili by Mi lépe.

Ani jeden z vás není schopen porozumět Božím zákonům, které pocházejí od mého milovaného Otce. Když se pokoušíte analyzovat tajemství božství Nejsvětější Trojice, nepodaří se vám to, protože nemáte všechno vědět. Každý, kdo věří, že rozumí událostem, vedoucím k mému Druhému příchodu a za něj, musí vědět toto: Dávám poznat určité události jen proto, abych vám pomohl připravit vaše duše. Odhalení vám nedávám, aby vyvolávala senzaci, ostrou výměnu názorů, nebo nenávist mezi vámi, neboť Já bych nikdy nevytvářel takový zmatek. Zmatek vzniká z nedostatku důvěry ve Mne a ze spalující lidské zvědavosti, která je pochopitelná. Musíte prostě zůstat věrni mému svatému Slovu – to je vše, o co žádám.

Když jsem chodil po zemi, žil jsem jednoduchý život. Učil jsem své Slovo jednoduše, aby mé učení bylo srozumitelné všem. Dal jsem najevo své znechucení těm, co se vydávali za zástupce Boha a jejichž povinností bylo zajistit, že Desatero přikázání bude dodržováno. Přesto tito učení muži, překypující pýchou, nosili vyšperkované oděvy a vychloubali se svým postavením v Božím chrámu. Byli tak soustředěni na své pózování, právo rozhodovat, napomínat chudobné, pokorné a nevzdělané, že zapomněli na jednu důležitou skutečnost. Jejich úlohou bylo sloužit Bohu. A službou Bohu je povinnost sloužit jeho dětem. Místo toho se domáhali vážnosti, vyhledávali obdiv a dychtili po pozicích moci ostatních v hierarchii, která existovala v chrámech.

Ani na okamžik jsem nevzbudil touhu po senzacích, přestože moje Slovo k davům, byť podané jednoduše, vyvolávalo spory. Neboť jen Slovo Boží, které je jednoduché a přímé, může pohoršovat takovým způsobem. Pravda vyvolává rozkoly, neboť mnozí ji neunesou. Přesto pouze Pravda – Slovo Boží – je tím, čím je vám třeba se zabývat. Rozebírat mé Slovo, nebo se přít o význam Pravdy a dělat senzaci ze Slova Božího je ztrátou času. Daleko lepší je sloužit Mi tím, že sloužíte ostatním v mém jménu.

Nebojte se Pravdy, nevzdávejte se jí, odmítejte její nové formulace, ani je netvořte. Pravda zůstává stejná, jako vždy byla. Mé Slovo je mé Slovo. Co řeknu, to bude. S Boží vůlí nelze manipulovat. Přijetím pravdy získáte jasnou mysl, pokoj duše a touhu být vždy poslušný mého Slova – tak, jak je dáno. Není nic, co byste k Němu mohli přidat, neboť zůstane nedotčené navěky.


Váš Ježíš


zpět