116. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2011 v 10:00.


INTELEKTUÁLNĚ NÁBOŽENSKÉ SNOBSTVÍ MĚ URÁŽÍ


Dnes, má dcero, chci varovat mé oddané následovníky, kteří veřejně hlásají mé jméno, aby se drželi pravdy mého učení a postupovali s opatrností.

Miluji všechny mé následovníky a zejména ty, kteří vždy ukazují pokoru. Avšak znechucuje Mě, když okázalí a vážní křesťané, kteří znají mé Slovo, se pokoušejí analyzovat mé učení hlasitým a diktátorským způsobem. Nestačí jim šířit mé Slovo, cítí, že musí přivést mé učení do lidské intelektuální debaty, která slouží jedinému účelu: Ukázat ostatním, že oni jsou více kvalifikovaní k pochopení mého nejsvětějšího Slova. Jsou tak odhodlaní, aby dokázali, že mají pravdu ve svém pohledu, že rozdělují mé opravdové následovníky. Jejich okázalá a vážná oddanost ke Mně je často může udělat neschopnými v jejich pravé lásce ke Mně, která by vždy měla být výsledkem pokory.

Musí ztišit své hlučné hlasy, plné intelektuálního kriticismu. Musí přestat, a naslouchat mému hlasu a odolat nutkání dokazovat svou znalost duchovních věcí ostatním. Pokud to neudělají, pak jsou vinni hříchem pýchy. Vůbec Mě neznají, protože si nikdy neudělali čas, aby zůstali zticha a pokořili se před mýma očima, které vidí všechno. Dokud se tito moji okázalí následovníci nestanou malí v mých očích a neponíží se přede Mnou, nebudu je moci přitáhnout ke Mně.

Oslavujte Mě. Ctěte mé Slovo. Následujte můj příklad. Ale nikdy nepronásledujte jiné v mém jménu, zvláště ne vaše křesťanské druhy.


Váš milovaný učitel a Spasitel
Ježíš Kristus


zpět