115. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2011 v 19:00.


MOJI NÁSLEDOVNÍCI MUSÍ PROJEVIT ODVAHU, ABY PŘIPRAVILI OSTATNÍ NA VAROVÁNÍ


Má milovaná dcero,

hodně práce musí být uděláno mými následovníky, aby řekli lidem, co musí očekávat během Varování.

Uvědomte je o detailech předem, aby věděli, že není třeba se ničeho bát, až uvidí oblohu, jak rudě vzplane odrazem mého velkého milosrdenství. Místo toho se musí radovat, neboť zde bude – alespoň pro mnohé z mých dětí po celém světě – důkaz, který hledaly celý svůj život.

Po čem toužím, je velká radost mezi mými dětmi, a ne slzy smutku. Až uvidíte můj kříž, pak budete všichni vědět o vášni mé lásky k vám všem.

Mnozí budou ronit slzy velkého štěstí, protože budou vědět, že jsem přišel, abych zaplavil jejich duše milostí spásy. Jiní, kteří Mě neznají, budou naplněni strachem, neboť se jim pak stane jasným pravé poznání závažnosti jejich hříchů.

Moji následovníci na celém světě, žádám vás, abyste ukázali velkou odvahu a řekli mým dětem, že se nemusí bát, až budou svědky tohoto neobyčejného Božího projevu mého velkého milosrdenství lidstvu. Přiveďte je zpátky do mého stáda tím, že je připravíte. Když nebudou poslouchat, modlete se za ně.


Váš věčný Spasitel a Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět