112. Poselství Ježíše z 11. června 2011 v 22:00.


"OSVOBODITELÉ" NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ BUDOU CHTÍT OVLÁDNOUT ŽIDOVSKÝ NÁROD


Má vroucně milovaná dcero,

dnes večer s tebou mluvím s láskou, protože velmi brzy se více a více mých drahých následovníků sjednotí jako jeden muž v boji proti mistru klamu. Právě teď on a bohaté, vlivné skupiny, za které se schovává, konspirují, aby získali větší kontrolu nad vámi všemi, ale vy to nemůžete vidět.

Budou zastaveni dříve, než si myslíte. Mnoho z nich se obrátí během Varování. To oslabí Satanovu skupinu nového světového řádu do té míry, že mnozí z nich budou tak zmatení, že se budou ptát sami sebe, jakou cestou jít dál. Mnozí se pak vrátí ke Mně, děti, neboť budou hledat spásu.

Pomsta, kontrola, moc a nenávist vytvářejí ruku v ruce největší hrozbu lidskému přežití. Všechny války, které nyní vidíte na Středním východě i dále, byly uměle vytvořeny. Není to náhoda. Pochopte, že tolik zemí nepovstane z vlastní iniciativy najednou. Pomohla jim ďábelská skupina, přítomná ve všech vládách. V těch vládách, které mají kontrolu nad světem. Vůdcové zemí na Středním východě jsou nyní odstraňováni, aby udělali cestu osvoboditelům, kteří budou hlásat spravedlnost a mír, aby pomohli mým dětem. Ale to ve skutečnosti není jejich záměr. Jejich záměrem je ovládnout můj milovaný lid, židy, kteří jsou nyní ohrožováni ze všech stran.

Všechny tyto události budou přerušeny Varováním. Všichni, kdo se zapojili do této globální skupiny, Mi také budou muset čelit, jeden po druhém, až jim ukážu, jak mě urážejí. Mnozí z nich padnou na kolena a budou prosit o vykoupení.

To, mé děti, je velmi důležité, protože čím více hříšníků po celém světě, a zejména ti, kteří kontrolují vaše živobytí, se vrátí ke Mně, tím větší bude mé milosrdenství. Modlete se, ať se všichni obrátí, až uvidí Pravdu, až během Varování poznají, že je miluji.

Modlitba, mé děti, je velmi mocná. Když se modlíte k Bohu Otci v mém jménu za spásu těchto a jiných duší, On vás neodmítne.

Vaše věrnost ke Mně a každodenní modlitba jsou naléhavě zapotřebí, aby se uvolnil spár, který Satan drží kolem mých dětí, které právoplatně patří Mně.


Váš stále milosrdný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět