111. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2011 v 15:30.


MÉ DUCHOVNÍ VEDENÍ ZABRÁNÍ SATANOVI V ČINECH DESTRUKCE


Má milovaná dcero,

minulý týden byl další zkušební dobou, kdy mé Slovo bylo jednak přijato tak mnoha lidmi, zatímco bylo současně jinými odmítnuto jako vyložený podvod. Cožpak nečetli ti, kteří odmítají mé Slovo, Pravdu? Pravdu obsaženou v mé svaté Knize? Kniha Zjevení byla dána všem mým dětem proto, aby jim pomohla porozumět zmatku, jenž bude vyvolán ke konci časů šířením lží, jejichž původce je Satan a jeho démoni. Když nerozumíte pravdě obsažené v Knize Zjevení, jak byste mohli rozumět poselstvím, která vám přináším dnes?

Myslíte si, že bych se k vám obrátil zády a nechal vás na milost a nemilost Satanovi a jeho ďábelské armádě? Neuvědomili jste si, že bych se vás pokusil varovat a pak vám pomoci?

Mé velké milosrdenství zničí vliv, který má Satan nad mými dětmi. Přicházím ještě jednou, abych vás zachránil z jeho spárů. Můj dar Varování zmírní teror, jenž by jinak pokračoval, až by dosáhl síly, kdy Varování by už nemohlo přijít.

Komunikuji s vámi nyní nejen, abych vás připravil na celý tento velký čin mého milosrdenství, ale také, abych vás provedl bludištěm destrukce, plánované ďábelskou skupinou, jejímž králem je Zlý. Můj duchovní vliv významně omezí Satanovy činy zkázy. Slyšte mé Slovo. Řiďte se mými instrukcemi. Veďte a podporujte se navzájem ve vaší víře a bude vám dána pomoc nutná k tomu, abyste šli rychle cestou ke slibům, které jsem vám dal.

Mnoho z vás, mé drahé děti, bude vyděšeno, ale prosím, nenechejte strach, aby se postavil do cesty Pravdě. Satan použije strach, aby vám zabránil přijmout má poselství lásky. Mnoho z toho, co vám nyní sděluji, je pro vás velmi těžké pochopit. Ale rozumějte: Kdybych nyní nepřišel a neukázal vám Pravdu, tak byste byli ztraceni. Shledali byste, že by bylo velmi těžké takovou dobu přežít. Zrovna tak, jako jsem vás připravoval pomocí mých proroků dříve, budu vás dnes připravovat pomocí tohoto posla na čas, kdy přijdu znovu.

To je dar, zrozený v hlubině mé lásky ke všem mým dětem, aby si poradili s přicházející vládou antikrista a jeho spojence, podvodného falešného proroka, který svede mou církev na zemi.

Přestaňte se bránit. Otevřete své oči Pravdě. Mé Slovo je dnes dáváno jednoduše, aby vám připomnělo pravdu mého učení. Mé Písmo svaté je Pravda. Pravda se odráží v mém Písmu svatém. Jestli vám dnes připomínám sliby, které jsem vám dal dříve a cestu ke spáse, pak je to jen opakování mého svatého Slova. Pravda zůstane vždy stejná. Nemůže být nikdy změněna, nebo upravena tak, aby vyhovovala lidstvu. Vždy zůstane stejná.

Nechejte Mě, abych vám pomohl v porozumění toho, co se děje teď. Nekrčte se ve strachu. Miluji vás všechny a chci vás jen držet za ruce a chránit vás. Mým cílem je zajistit, aby každý z vás žil život se Mnou v Novém ráji na zemi.


Váš vždy milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět