107. Poselství Panny Marie ze dne 7. června 2011 v 14:45.


POSELSTVÍ O ZTRACENÝCH DĚTECH


Mé dítě,

těch posledních několik dnů nebylo pro tebe lehkých. Vše, na čem teď záleží, je poslušnost k mému Synu. Prosím, nedovol, aby v tomto čase pochybnosti nebo strach vnikly do tvého srdce. Neboť když se tak stane, je u díla podvodník.

Otevři své srdce a dovol milostem zaplavit tvou duši, aby ses stala bližší mému drahému Synu. Jsi nyní blízko tvé Blahoslavené Matce, která tě vždy podporuje a vede. Tato část tvého poslání je těžká, ale nezapomeň, že pracovat pro mého Syna není nikdy snadné. Stáváš se silnější navzdory své váhavosti. Protože se řídíš jeho pokyny, je vše v pořádku. Modli se za všechny mé ztracené děti na celém světě, protože nemají lásku, skutečnou lásku, kterou jim můj Syn nabízí. Tato láska je jejich spásou. A tak prosím, nabídni všechny své modlitby za ty ubohé, ztracené duše.

Jdi teď v pokoji a stále dělej všechno, o co tě můj Syn žádá.


Tvá Blahoslavená Matka
Maria, Královna míru

zpět