102. Poselství Ježíše ze dne 31. května 2011 v 15:30.


PROROCTVÍ Z GARABANDALU SE NYNÍ STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

ušli jsme dlouhou cestu v tak krátkém čase. Nebylo to bez důvodu. Byl to čas, jenž byl celý zapotřebí, abych sdělil mé nejsvětější Slovo světu, žíznícímu po mé lásce. Ale lidé stále ještě neposlouchají, protože nechtějí vědět. Zatímco mnoho mých věrných následovníků je nyní pozorných vůči změnám, které přicházejí, tolik ostatních nemá naprosto žádný zájem o varování, až dosud dávaná světu mou milovanou Matkou. Proroctví z Garabandalu se nyní stávají skutečností. Připravte se na tuto událost, protože vám zbývá už jen pár měsíců, abyste připravili vaše duše.

Prosím, neměj strach, má dcero, neboť Já vím, že tyto události tě rozesmutňují, protože myslíš na budoucnost svých dětí. Velké varování změní všechno. Ale bude také znamenat, že je cesta rozdvojuje. Lidstvo, až bude probuzeno k pravdě o existenci Boha, si samo ze své vůle zvolí jednu z cest. Cestu ke spáse, nebo cestu k zatracení.

Trest vymete většinu světa
Usilovně se modlete, aby si lidé vybrali první cestu. Pokud se tak nestane, tak svět bude podroben nejpřísnějšímu trestu, který jej z větší části vymete. Proč by si to mé děti měly přát? A přesto, kvůli hříchu, si lidé naneštěstí vyberou, že nebudou brát v úvahu můj slib, a raději budou následovat cestu mistra klamu. Řekl jsem vám, že vám nedám datum pro Velké varování, neboť to ví jen pár vyvolených duší. Neboť kdyby toto datum bylo zveřejněno, lidé by byli v pokušení hledat vykoupení z pocitu falešné pokory. Důvěřujte Mi. Všechno bude dobré, děti. Jste požehnané, že vám byl dán tento zázračný dar zjevení. Nyní, v nadcházejících měsících vedoucích k Varování, se svět bude zdát klidnější a jaksi podivný. Neboť až se to stane, tak přesto, že na nebi budou viditelné neobyčejné a dramatické jevy, vaše mystická zkušenost bude klidná, abyste byly lépe připraveny pro toto tiché setkání s vaším svědomím.

Nezapomeňte, že čím více lidí bude o této události varováno předem, tím více duší bude zachráněno. Modlete se, modlete se růženec mého Božího milosrdenství za duše, které zemřou během Varování. Potřebují vaše modlitby.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět