100. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2011 v 22:00.


VAROVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ BYLI VTAŽENI DO SATANSKÝCH KULTŮ


Má dcero,

stáváš se teď mnohem silnější a skrze tvou poslušnost k mé nejsvětější vůli můžeš upozornit svět na to, co leží před ním.

Když jsem mluvil o hříchu, neodhalil jsem odporné hříchy, které jsou páchány a které dokonce i vyložení hříšníci by si těžko dovedli představit. Hnusné praktiky, prováděné takzvanými sofistikovanými západními společnostmi za zavřenými dveřmi, by vámi otřásly až do morku kostí.

Ďábelské ukrutnosti, kdy jsou děti rituálně vražděny z úcty k Satanovi, jsou v dnešním světě realitou. Ale to jsou jen některé ze silně ďábelských činů, které jsou páchány lidmi, ovlivněnými Satanem. Zajdete-li až tak daleko, mé děti, pak shledáte, že už je nemožné, abyste se ke Mně vrátily. Jiné činy, které lámou moje srdce, zahrnují tělesné zneužívání zvláště malých, nevinných dětí. Nechejte Mě objasnit druh hříchů, které by mnoho z vás velice rozrušily, kdybych je měl popsat do detailu. Satanovi následovníci jsou ve svých kultech nelítostní a krutí ve svém chování k lidské bytosti, ke které nemají žádnou úctu. Oběti, včetně lidských obětí, rouhání, proklínání a činy znesvěcující Mě, mého Věčného Otce a mou milovanou Matku, jsou běžnými obřady. Tak málo studu mají tito Satanovi uctívači, že se veřejně vychloubají svou neúctou prostřednictvím hudby, filmů, TV a umění. Ti, kteří jsou vinni takovou svatokrádeží, budou čelit věčnému zatracení, kde budou hořet navěky v pekle.

Toto je jedno z posledních varování, které dostáváte ode Mne, vašeho Spasitele Ježíše Krista. Je to také moje poslední žádost, abyste sebe zachránili, dokud můžete.

Já, Ježíš Kristus, nečiním plané hrozby. Udělám cokoliv, abych vás zachránil. Ale za jistým bodem už není nic, co bych mohl udělat, abych vás zastavil v hledání falešné útěchy, o které si myslíte, že vám bude nabídnuta Zlým. Odemkněte Satanovy okovy, jimiž vás připoutal, a utečte teď ke Mně. Já vás zachráním, ale musíte Mě prosit, abych vám prominul, dokud jste ještě naživu v tomto životě.

Nezapomeňte, že volba je vaše. Nebe nebo peklo. Vybíráte si vy, dokud jste ještě naživu na této zemi. Protože až přejdete do dalšího života, už to nebudete schopni udělat.


Váš vždy trpělivý a milující Ježíš Kristus


zpět