098. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2011 v 17:30.


HŘÍCH ZŮSTANE VŽDY HŘÍCHEM A NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JEJ OSPRAVEDLŇUJETE


Má vroucně milovaná dcero,

jak pláču nad všemi svými dětmi, které hřeší, protože nerozumějí mému učení. Mnohé z nich si nejsou vědomé, že Mě urážejí, buď proto, že je Pravdě nikdo nikdy neučil, nebo že se rozhodly obhajovat své hříchy. Mnohé z těch, které hřeší, se snaží ospravedlnit své činy, protože poslouchají jiné, které užívají toleranci jako zástěrku k ospravedlnění svých hříchů. V očích mého Otce bude hřích vždy hříchem a nezáleží na tom, jak malý je. Mnohé z těch, které páchají těžké hříchy, se vždy nějak zařídí, aby si ubránily takzvané "právo hřešit" oslepováním sama sebe ke zlu, které jejich hřích představuje.

Mé děti mají štěstí, že Já jim jejich hříchy odpustím
Kdyby mé děti na celém světě věděly o mém milosrdenství, pak by pochopily, jaké mají štěstí, že jim byl dán tento velký dar odpuštění, který jim v tomto životě nabízím. Když mé děti neprosí pravidelně o odpuštění, pak jejich hříchy je vedou k tomu, aby v nich pokračovaly, znovu a znovu. Čím více hřeší, tím dále se ode Mne vzdalují a tím pro ně bude těžší opět ke Mně přijít. Mé milosrdenství je zde pro všechny, abyste z něho měly prospěch. Přijměte je nyní ode Mne. Nedovolte světu, aby vás chytil do pasti tím, že dovolíte samy sobě stát se kořistí pokušení hříchem. Když zhřešíte, už jste polapeny a nebudete vědět, kam se obrátit. Hřích způsobí, že se budete cítit nepříjemně a hluboce sklesle ve vás samých.

Tolerance je dnes v módě
Tak mnoho mých dětí stále hlasitě volá o potřebě tolerance ve společnosti. Tolerance je dnes v módě ve svém volném smyslu slova. Může být využita k překroucení i těch nejtěžších hříchů. Tolerance je chytře použita k tomu, aby obhájila každý typ hříchu, který je znám lidem v dnešním světě. Každý se dovolává práva na toleranci. Hřích, ať už jakýkoliv, bude ve většině případů povýšen na civilní právo. Nezáleží na tom, jak budou tyto hříchy prohlášeny za "dobré", vždy budou špatné. Je čas, aby se člověk podíval pravdě do očí. Aby se stal znovu zodpovědným. Aby připustil, že hříšné činy, které páchá, jsou morálně špatné. Aby zacházel se svými bližními, včetně dětí v lůně matek, jako se sobě rovnými ve všech ohledech.

Modlete se usilovně za milost, abyste uviděli pravdu takovou, jaká je. A nikoliv tu učenou verzi pravdy, kterou jste si vybrali, že jí budete věřit, protože se hodí k vašim sobeckým cílům. Je pouze jedna Pravda. Každý jeden z vás ve svém srdci ví o rozdílu mezi tím, co je dobré a co je špatné. Přijměte to teď, chcete-li, abych vás zachránil z ohňů pekla.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět