097. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2011 v 13:00.


JAK SI PORADIT S PENĚŽNÍ NOUZÍ


Má vroucně milovaná dcero,

je to mé přání, abys nyní začala držet půst nejméně jeden den v týdnu. Když to uděláš, budeš se Mi velice líbit. Tato oběť posílí tvou čistotu duše a přivede tě blíže mému Nejsvětějšímu Srdci.

Moje děti na světě čelí v těchto časech mnoha výzvám. Výzvám, které nikdy dříve nemusely řešit. Největší výzvou je nyní to, jak si poradit v situacích, kdy se jim nedostává peněz. Pro mnohé, které je potřebují k udržování svých domovů a k nasycení svých rodin, je to velmi hrozivé. Druhá potíž je nedostatek jakéhokoliv smysluplného duchovního vedení v jejich životech, které až dosud bylo pokládáno za důležité.

Ztrátou vašeho příjmu ztratíte také touhu po přepychových světských věcech. K čemu je přepychový vůz, když nemůžete nasytit svoji rodinu? K čemu je krásný oděv, když nemůžete udržet teplo v domě, který si nemůžete dovolit přiměřeně vyhřát? Jen až Mé děti zjistí, že byly zbaveny nadbytku, na který byly zvyklé, pochopí skutečnost, do níž byly nyní uvrženy.

Dnes musí být vaší prioritou základní potřeby. Potom se můžete ptát sami sebe, co je teď důležité? Když už jste nasyceni a oblečeni, co pak? Když usilujete o základní přežití, tak lidská snaha předstihnout ostatní už nemá význam. Závidět sousedovi majetek a postavení je už také bezpředmětné. Je to právě teď, kdy budete hledat duchovní útěchu, která vám ve vašich životech tak dlouho chyběla.

Ve vašem hledání útěchy mysli se obraťte ke Mně a mému Věčnému Otci, Bohu, Stvořiteli všech věcí. Nebuďte v pokušení hledat lék u duchovních léčitelů, ledaže by reprezentovali Mě. Nehledejte umělou vzpruhu ve stimulantech, abyste zmírnili svoji bolest a smutek. Jedinou cestou, jak se můžete osvobodit od starostí a úzkosti je, že se obrátíte ke Mně, Ježíši Kristu, vašemu Spasiteli.

Já teď čekám. Proste Mě, abych vám pomohl, a Já vám uspokojím vaše základní potřeby. Vždy vám poskytnu to, co budete potřebovat. Ale musíte Mě napřed o to poprosit. Nikdy si nenechávejte vaše starosti pro sebe. Sdílejte je se Mnou. Předejte Mi všechny vaše starosti. Odpovím okamžitě, neboť Mě naplní radostí, když Mi budete zcela důvěřovat.

Miluji vás všechny.


Váš věrný Spasitel
Ježíš Kristus
Král milosrdenství a soucitu


zpět