095. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2011 v 16:00.


CHTĚL BYCH PODĚKOVAT TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ ROZŠIŘOVAT MÉ SVATÉ SLOVO


Nyní přicházím, abych dodal odvahu všem mým následovníkům, kteří potom, co rozpoznali můj pravý hlas, odpověděli velkým činem své velkomyslnosti. Chtěl bych nyní poděkovat všem z vás, kteří dobrovolně dávají svůj čas, aby podporovali a rozšiřovali má poselství. Vy, moje vzácné děti, přinášíte v tomto čase dějin velkou radost mému smutnému srdci. Vy, mé děti, jste statečné, odvážné a naplněné darem Ducha Svatého. Vaše věrnost, dar vašeho času a milující oddanost k Pravdě vám přinesou velké milosti v Novém ráji, který jsem slíbil svým dětem.

Povedu vaši ruku během této posvátné práce a pocítíte mou lásku. Nikdy nemějte strach oznamovat mé Slovo, neboť každé malé úsilí, které udělá kdokoliv z vás, kdo bude podporovat tato poselství, bude odměněno.

Teď jděte, moji vzácní věrní následovníci. Rozšiřujte mé svaté Slovo a pomozte svým bratrům a sestrám, kteří potřebují vedení.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět