094. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2011 v 18.00.


KDYŽ JE PRO VÁS TĚŽKÉ SE MODLIT


Má vroucně milovaná dcero,

jsem dnes šťasten, že již tolik bylo uděláno k předání mého nejsvětějšího Slova světu prostřednictvím tvé práce. Nesmíš si nikdy myslet, že neděláš dost, vzhledem k množství lidí, kteří odmítají tato poselství. Neboť ty z mých dětí, které nepřijímají mé Slovo teď, to pak časem udělají. Potom budou velice dychtivé, aby vyslechly můj hlas.

Zůstaň nyní soustředěná na Mne. Nenechej se zavést na scestí těmi, kteří zahrnují tato poselství posměchem. Nikdy neztrácej odvahu, protože ti, kteří teď naslouchají mému Slovu, je ve skutečnosti ze své lásky ke Mně předávají ostatním.

Obrácení je obtížnou výzvou ve světě, který je tak slepý k pravdě o věčném životě. Vytrvalost je nutná, neboť s pomocí Ducha Svatého, jehož síla je nyní pociťována všude po celém světě, se mé děti nakonec vrátí ke Mně. Ale ne všechny. Vy, kteří byste dali přednost falešné útěše, kterou vám nabízí podvodník, pravím: Shledáte, že bude velmi těžké odmítnout život, jaký teď vedete.

Modlete se teď všichni za svou rodinu a za své přátele, abyste se všichni mohli sjednotit ve své lásce ke Mně během Varování. Neboť přijmete-li tuto událost jako vaši cestu ke svobodě, budete odměněni mým velkým milosrdenstvím.

Modlitba není snadná
Modlitba není snadná pro mnoho z mých dětí, které shledávají recitaci dlouhých modliteb monotónní a trochu nudnou. Jestli se modlíte takovým způsobem a s modlitbou bojujete, tak si jen klidně sedněte a komunikujte se Mnou v tichosti. Prostě přemýšlejte o mém životě na zemi. Vzpomínejte na čas, který jsem tam strávil, a na lekce lásky, kterou jsem vám všem dal. To stačí. Uklidněte se v mysli a Já budu sedět v tomto rozjímání s vámi. Chodím s každým z vás. Jsem s vámi každou minutu vašeho dne a nezáleží na tom, co právě děláte. Nikdy nejsem daleko. Nezapomeňte, že Já jsem vaší oporou v životě. Opírejte se o Mě. Proste Mě s upřímností o mou podporu a Já uslyším vaše volání. Nikdy neodmítnu vaši prosbu, je li v souladu s mou svatou vůlí. Avšak když prosíte o přízeň, která by vám udělila nějaký světský nadbytek, pak vězte, že ji vám nikdy nedám. Neboť Já vám nikdy nemohu dát dary, které jsou škodlivé pro vaši duši. Mé dary vám dávám proto, abych vás přivedl blíže k mému srdci. Neboť až se to stane, pak už nebudete nic víc chtít.


Váš milující a věrný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět