091. Poselství Ježíše ze dne 22. května 2011 v 14:30.


NOVÉ ODHALENÍ: ZÁPLAVY VE FRANCII LETOS V LÉTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

v odhalení, které ti bylo dáno dne 18. března 2011 o půlnoci, že v tomto měsíci květnu dojde k vulkanické erupci na Islandu – tak ta se právě nyní uskutečnila. Možná, že se divíš, proč jsi byla tak šokována, že se to stalo, jak bylo předpověděno. Vysvětlím ti to. Ačkoliv většina tvých pochyb, pokud jde o pravost mé komunikace s tebou, byla rozptýlena, stále ještě u tebe byl strach, že jsi neporozuměla těmto proroctvím správně. Musíš teď posílit svou důvěru a nechat Mě zaplašit tvůj strach. Jdi teď dál a bez váhání zveřejni ostatní události, které jsem ti oznámil. Tím, že to uděláš, lidé pochopí, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo nyní vyžaduje pozornost, která je zapotřebí, aby pomohla zachraňovat duše.

Až se tato proroctví potvrdí, pak bude jen málo pochybností v srdcích mých následovníků o jejich pravosti. A přesto zatvrzelé duše stále ještě nebudou přesvědčeny, uvidí-li pravdu, protože odmítají věřit a vždy nabídnou logickou odpověď.

Záplavy ve Francii, vlna veder v Turecku
Teď Mě poslyš. V létě dojde k záplavám na jihu Francie a k vlně veder v Turecku. Jiné přírodní události způsobí pozdvižení, včetně zemětřesení v Anglii (ale ne ihned), některé z nich zasáhnou jiné evropské státy. Očekávej vzestup úrovně mořské hladiny ve Středozemí, které bude šokovat každého. Zemětřesení budou pocítěna i v Norsku a v Jižní Americe. Odhalím ti, Má dcero, i jiné události, ale jen s tím záměrem v mysli – aby došlo k obrácení mých dětí. Jestli a když přijmou, že jsem to Já, kdo k nim skrze tebe hovoří, pak Mi to přinese radost. Nepřeji si mé děti strašit, ale tyto události budou ve světě pokračovat a stupňovat se jako součást Velkého trestu, který je před námi. Jsou nutnou částí v bitvě proti mistru klamu.

Modlete se teď, mé děti, abyste zmírnily a odvrátily tyto události, protože modlitba je mimořádně mocná, jako prostředek k odpuštění.

Jdi teď v pokoji. Neobávej se zveřejnit tato proroctví, protože se vyplní.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět