090. Poselství Ježíše ze dne 21. května 2011 v 10:40.


ODPUŠTĚNÍ JE CESTOU K SVOBODĚ


Má dcero,

odpuštění je cestou k svobodě. Když odpustíte těm, kteří vás urazili, nebo vám způsobili bolest, stanete se duchovně svobodnými. To je tehdy, když radost naplňuje vaši duši. Také to znamená, že jsem ve vás přítomen. Když odpustíte jiným, je to znamení lásky, nejen k vašemu bližnímu, ale lásky ke Mně, vašemu božskému Spasiteli. Těm, kteří ve Mne nevěří, pravím: Vězte, že když vy také odpustíte druhým, tak jsem přítomen a kráčím s vámi. Přesto nemáte ani tušení, že tomu tak je.

Odpuštění je láska. Moje láska je nekonečná. Ale snažně vás prosím, mé děti, abyste Mi dovolily odpustit vám vaše hříchy. Kdybyste Mě mohly poprosit, abych to udělal, nejen že byste byly svobodné, ale také by vás překvapila láska a radost, jakou byste zakusily. Tento čin pokory by vám dovolil, abyste předaly lásku ostatním. Vaše světlo bude zářit a působit na jiné zvláštním způsobem, ale ani vy, ani oni, si toho nebudete vědomi. Má láska potom, co se tento čin vykoupení uskuteční, zaplaví vaši duši. Vaše čistá duše bude jako magnet, protože bude přitahovat jiné k vám.

Odpustit jiným není snadné, mé děti. Pýcha a pocit vlastní hodnoty zabrání, aby se tento čin milosrdenství uskutečnil. To je práce Satana. Neboť on ví, že nedostatek odpuštění vede k jiným, vážnějším hříchům proti Bohu Otci. Když nemůžete odpustit ostatním, nejdříve ze všeho vytvoříte zatrpklost, která, když začne hnisat, vede vás k nenávisti a dokonce k vraždě. V mnoha případech může vést k válce.

Kdyby si lidé všude jeden druhému velkomyslně odpustili, pak by nenávist neexistovala. Vraždy by byly méně časté a láska, láska Boha, Věčného Otce by se rozšířila.

Naučte se odpouštět jeden druhému. Dejte svoji pýchu stranou a proste o mé milosrdenství. Neboť když budete prosit o něco v souladu s mou svatou vůlí, pak vaší prosbě bude vyhověno.


Váš milující Spasitel
Král milosrdenství, Ježíš Kristus


zpět