089. Poselství Ježíše ze dne 20. května 2011 v 10:00.


ZMATEK, POKUD JDE O MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD


Má vroucně milovaná dcero,

mnozí lidé se ptají, co Druhý příchod ve skutečnosti znamená a tak Mě to nechej vysvětlit.

Poprvé jsem přišel na svět vykoupit lidstvo z věčných temnot, aby se mohlo těšit věčnému životu. Bůh, Všemohoucí Otec, ze svého milosrdenství poslal Mě, aby všechny jeho děti měly život. Neboť až dosud, následkem hříchů Adama a Evy by to nebylo bývalo možné. Já přijdu znovu, tentokrát abych odměnil všechny, kteří Mě následovali.

Ve světě je mnoho zmatku, pokud jde o tuto událost. Mnoho lidí věří, že můj Druhý příchod znamená, že přišel konec světa. To ovšem není pravda; místo toho to bude znamenat konec časů, kdy Satan a jeho následovníci, kteří vytvořili na světě nevyslovitelnou bídu, budou ze země vykázáni na 1000 let.

O Novém ráji na zemi
Tento Nový ráj, který jsem vám slíbil, přijde až nebe a země se spojí v jedno. Tento nový život, který přináším všem mým oddaným následovníkům, je životem lásky a nádhery. Vy, moji následovníci, budete nicméně muset snést mnoho trápení, až se tento přechod začne uskutečňovat. Abych pomohl připravit svět na tuto velkou událost, přináším už předem velký dar mého milosrdenství. Velké varování, které každému jednomu z vás dá příležitost uvidět své hříchy a jak Mě tyto hříchy urážejí, vám umožní uvidět Pravdu. Až pochopíte skvrnu hříchu, která existuje ve vás, jen potom skutečně porozumíte smutku, který cítím.

Pohled na to, co se stane při posledním soudu
Tím, že vám všem dovolím zakusit tento velký čin mého milosrdenství, bude vám dán opravdový letmý pohled na to, co se stane v den posledního soudu. Tímto způsobem je vám dávána poctivá příležitost, abyste se ke Mně ještě jednou vrátili. Vidíte, Já vás všechny miluji tak hlubokou a trvalou vášnivou láskou, že udělám cokoliv, abych vás zachránil ze spárů mistra klamu.

Přesto vás varuji. Satan nyní zvýší svou aktivitu prostřednictvím vašich bratrů a sester, aby vás přesvědčil, abyste se obrátili ke Mně zády dokonce i potom, co se tato velká událost stane. Musíte teď otevřít svou mysl, nechat všechno lidské uvažování stranou, abyste přijali pravdu o své existenci na zemi. Každá lež, zaobalená do lidského vědeckého a logického myšlení bude použita, aby vám zabránila přijmout Pravdu.

Satan nechce, abyste vy, mé děti, přišly ke Mně. Jeho neřest, podobná drápu, musí být zlomena, ale to může být provedeno jen s vaší pomocí. Nedovolte mu, aby jeho lži zakalily váš úsudek. Bude pro vás velmi obtížné nevšímat si jeho argumentů, provokací a posměšků. Neboť to je způsob, jakým pracuje.

Satan bude pracovat prostřednictvím jiných lidí, aby vás zbavil odvahy
Mnoho z vás neví, že Satan takto pracuje pomocí jiných lidí, jejichž názorů si vážíte. Ale to je přesně způsob, jakým pracuje. Bude komunikovat skrze tyto ubohé duše, které jsou přitahovány temnotou. Zajistí, že jejich mysl bude uzavřena pravdě mé slávy a věčného života, jenž právem patří vám. Nikdy, v žádném případě nedovolte, aby jeho vliv ovlivnil vaši lásku ke Mně. A nezapomeňte – protože Satan tuto bitvu nevyhraje, tak tyto ubohé duše, které ho následují, budou vrženy do pekla spolu s ním. Toužíte-li po věčném životě, tak využijte tento čas na zemi k odsouzení Satana, dokud ještě můžete.

Budu na zemi vládnout 1000 let
Má dcero, Já budu vládnout na zemi 1000 let. Nemyl se, neboť jsem to Já, kdo nyní řídí události, které se teď ve světě odhalují. Připravil jsem nyní cestu pro mé nové království na zemi a ten čas je blízko. Mnohem blíže, než si mnozí uvědomují. Raduj se, protože tato novina bude všemi uvítána. Přivede ke konci všechno trápení na světě. Zažehne zdroj lásky a nádhery, aby všechny mé děti měly na něm podíl.

Tento Nový ráj bude mimo vaše chápání. Ale poslyš toto: Tento nový život nabídne všem mým následovníkům život bez starostí. Nebudete toužit po ničem. Všechno vám poskytnu Já. Každý jeden z vás, kdo si vybral toto nádherné království, bude udiven vzácným klenotem, který vás očekává. Modlete se nyní, aby vaši bratři a sestry otevřeli své oči k pravdě slibů, které jsem vám dal, aby také oni mohli vstoupit do tohoto nového života na zemi.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět