088. Poselství Ježíše ze dne 19. května 2011 v 18:15.


ZODPOVĚDNOST RODIČŮ V DNEŠNÍM SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

svět teď podlehl hloubkám naprosté beznaděje ve svém nedostatku víry v existenci Boha, Otce Všemohoucího. Dokonce i malé děti nyní škodolibě popírají jeho existenci. Tyto prázdné, zatvrzelé duše urážejí nejen mého Věčného Otce, ale způsobují Mi hlubokou trýzeň.

Tak daleko jste padly, děti, že jste se úplně zbavily citu pro spiritualitu, se kterou jste se narodily. Jak daleko si myslíte, že vás láska k světu a jeho materialismu dovede? Neboť vy, kteří jste pohrouženi do bohatství a pohodlí všech světských půvabů, byste měli vědět, že to všechno vám bude brzy vzato jako část očisty, která leží před vámi.

Zodpovědnost rodičů
Proč učíte své děti o důležitosti lidmi vytvořeného materialismu na úkor jejich ubohých malých duší? Dnes je vaším prvotním cílem učit vaše děti, jak je důležité vytvářet a budovat bohatství. Zřídka je učíte morálce, kterou potřebují, aby se vyzbrojily k odpovědnosti v dospělosti, v způsobu, jakým budou projevovat úctu k druhým. Aby porozuměly důležitosti poctivosti a potřebě ukázat porozumění svým bratrům a sestrám. Naneštěstí se mé děti úplně ztratily na duchovní cestě, která je pro ně nutně potřebná, aby dosáhly svého konečného cíle. Nestydíte se? Kdy poznáte, že vaše nutkavá láska k penězům a ke všemu, co nabízí, skončí neštěstím? Teprve až budete svlečeni donaha z tohoto pohodlí, po kterém tak toužíte, zjistíte, jak jste sami.

Poslouchejte Mě teď, zatímco ještě můžete. Na první místo dejte potřeby rodiny, neboť je to dobré. Pečujte o ni. Ale prosím, nepovzbuzujte své děti, aby se staly otroky bohatství a touhy po slávě, neboť je tím tlačíte do náruče Satana. Vy jste dali zrozením svým dětem tělesně život a tělo. Ale ony byly stvořeny Bohem, Věčným Otcem, když jim byla dána jejich duše. Jako rodiče projevujte všemi prostředky zodpovědnost péčí o tělesné potřeby vašich dětí. Ale nezapomeňte, že jejich duše potřebuje potravu. Učte je pravdě mého učení a důležitosti o starost o jejich duše. Jen pak budete dávat svým dětem opravdovou potravu těla i ducha, jakou potřebují, aby se udržely na živu tak, aby se mohly radovat z věčného života.


Váš milující božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět